מה לומדים

לימודי תואר שני

תואר שני במנהל עסקים 
התכנית מקנה ידע, מיומנות וכישורים מקצועיים בתחומים המרכזיים של ניהול ומינהל עסקים, ומאפשרת התמחות בתחומים פונקציונליים רבים, כמו: מדיניות עיסקית וניהול אסטרטגי, שיווק, חשבונאות, מימון, ניהול התפעול, ניהול משאבי אנוש, ניהול בין-לאומי, כלכלה תעשייתית ועוד.
תואר שני במדעי המחשב 
התכנית נועדה להקנות ידע אקדמי מתקדם וכלים להתמודדות עם נושאים תיאורטיים ויישומיים מחזית המחקר במדעי המחשב, וכן להכשיר סטודנטים מצטיינים לעבודה מחקרית.
מדעי המחשב תכנית מלגות ייחודית לתואר .M.Sc מחקרי 
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים השואפים להמשיך ללימודי הדוקטורט. לסטודנטים אלו, תוענק מלגת פטור המשכר לימוד ומלגת קיום בהתאם לתקנון.
תואר שני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך 
התכנית מעניקה ידע אקדמי מתקדם, מיומנויות וכישורים בתחום המינהל, המדיניות והמנהיגות בחינוך, ומכשירה את המוסמכים למילוי תפקידי ניהול והדרכה מרכזיים במערכת החינוך בישראל ובמסגרות החינוך הלא-פורמליות.
תואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה 
התכנית מקנה ידע אקדמי מתקדם, מיומנות, כישורים מקצועיים והתמחות בתכנון ובפיתוח תכניות לימודים, ובשילוב מושכל של טכנולוגיות במגוון מערכות למידה.
תואר שני בפסיכולוגיה חברתית 
התכנית מספקת בסיס תיאורטי ומתודולוגי למעוניינים לעבוד ולחקור בתחומי הפסיכולוגיה החברתית. למתעניינים בתחומים היישומיים של הפסיכולוגיה החברתית, מציעה התכנית אפשרות לפרקטיקום. לסטודנטים מצטיינים, תוענק מלגת פטור משכר לימוד ומלגת קיום.
תואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים 
התכנית לתואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה היא תכנית בין-תחומית השואפת להקיף את נושא הדמוקרטיה במבט רחב. התכנית מתבססת על לימודים בתחומים שונים, ובהם מדע המדינה, היסטוריה, משפטים, סוציולוגיה, כלכלה, ניהול ומדיניות ציבורית.
תואר שני מחקרי בלימודי דמוקרטיה  
התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים השואפים להמשיך ללימודי דוקטורט. לסטודנטים אלו תוענק מלגת פטור משכר לימוד ומלגת קיום בהתאם לתקנון.
תואר שני בממשל ומדיניות ציבורית חדש
התכנית היא בין-תחומית ומשלבת את עולמות הידע של מדע המדינה, סוציולוגיה וכלכלה. הקו המנחה הוא הממשק שבין פוליטיקה למדיניות ציבורית. התכנית תסייע לשיפור האיכות המקצועית של העובדים בשירות הציבורי בזכות השילוב של לימודי תיאוריה עם קורסים יישומיים.
תואר שני בלימודי תרבות 
תכנית בין-תחומית המשלבת תפיסות ומתודות מתורות הסיפרות, התקשורת, האנתרופולוגיה, הסוציולוגיה, ההיסטוריה, הפסיכואנליזה, ההיסטוריה של המדעים ותולדות האמנות והמוזיקה. התכנית מדגישה את נקודות המפגש בין פעילות תרבותית, פעולה חברתית והעולם החומרי.
תואר שני במחשבה ביולוגית 
תכנית לימודים ייחודית זו משלבת בין מושגים ורעיונות מתוך מדעי החיים, לבין תפיסות וגישות פילוסופיות חוץ-ביולוגיות. התכנית בוחנת את המהות, המבנה וההנחות של הביולוגיה, ואת ההשלכות של מדעי החיים על ענפי ידע אחרים, על הסביבה, על החברה ועל האדם.
תואר שני בהיסטוריה חדש
הלימודים בתכנית עוסקים במגוון של תרבויות וחברות, של אזורים גאוגרפיים ושל תקופות ובמגעים בין הקבוצות השונות. בתוך כך יחשפו הסטודנטים לשיטות היסטוגרפיות שונות ולוויכוחיים מרכזיים במחקר ויקבלו את הכלים לגיבושה של עמדה עצמאית.
חייגו 3500*
שעות פעילות מערך המתעניינים בימים א' עד ה' 8:30-20:30
בימי ו' 8:30-12:30