מה לומדים

תכנית משולבת: לימודי תואר ראשון עם הכשרה מעשית - בוגר (.B.A) בפסיכולוגיה (במתכונת חד חוגית) בשילוב תעודה בלימודי ניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית

פרטי התכנית

  • התכנית מיועדת להעניק לסטודנט הלומד לתואר ראשון בפסיכולוגיה, הכשרה מעשית רלוונטית לתחום זה.
  • פרטי התכנית לתואר בוגר בפסיכולוגיה מפורטים באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת: https://www.openu.ac.il/programs/48.html
  • פרטי לימודי תעודה בניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית (קורס 63168) מפורטים באתר בית הספר "תפנית": https://www.openu.ac.il/tafnit/hr-7.html
  • בתכנית משולבת זו מומלץ ללמוד גם את הקורס המעשי "הנחיית קבוצות" (63990) של בית הספר "תפנית": https://www.openu.ac.il/tafnit/hr-5.html

ככלל, תואר ראשון הוא תנאי קבלה לקורס זה, אך ללומדים לתואר ראשון בפסיכולוגיה תנתן האפשרות להתקבל לקורס לאחר שהשלימו את כל קורסי החובה של התואר בפסיכולוגיה (סה"כ 59 נ"ז). קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות.

הכרה בלימודים קודמים:

סטודנטים שיסיימו את הקורס "ניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית" יפנו בקשה לוועדה להכרה בלימודים קודמים בצירוף תעודת סיום וגליון ציונים, ויקבלו הכרה של עד 6 נ"ז מתוך לימודי הבחירה החופשית.כול פנייה להכרה בלימודים קודמים נבחנת לגופה. היקף ההכרה הנזכר כאן אינו מובטח למי שיקבלו הכרה בגין לימודים קודמים נוספים.

הנחה בשכר לימוד:

  • הנחה של 15% משכר הלימוד של הקורס "ניהול משאבי אנוש והתנהגות ארגונית", תינתן לסטודנטים שיירשמו לקורס זה לאחר שהשלימו את הקורסים לתואר ראשון המפורטים להלן (סה"כ 26 נ"ז אקדמיות):

-        מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (30111)

-        מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (30112)

-        שיטות מחקר במדעי החברה (10285)

-        מבוא לפסיכולוגיה (10136)

-        פסיכולוגיה חברתית (10104)

-        לפחות אחד משלושת הקורסים: אישיות: תיאוריה ומחקר (10269), פסיכולוגיה התפתחותית (10493)       

       פסיכופתולוגיה (10619)

  • הנחה של 15% משכר הלימוד של הקורס "הנחיית קבוצות", תינתן לסטודנטים שיירשמו לקורס זה לאחר שהשלימו את כל קורסי החובה של התכנית בפסיכולוגיה (סה"כ 59 נ"ז)

 

 לקבלת פרטים נוספים על אודות זכאות להנחה, יש לפנות אל מערך לימודי החוץ:

https://extra-academic.openu.ac.il/

 

    

חייגו 3500*
שעות פעילות מערך המתעניינים בימים א' עד ה' 8:30-20:30
בימי ו' 8:30-12:30