המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

Center for the Study of Relations between Jews, Christians, Muslims

معهد دراسة العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

קול קורא להגשת הצעות לכנס


מגעים בין דתיים ביצירה התרבותית: יהודים, נוצרים, מוסלמים


בתאריכים 27-26 בדצמבר 2012 (י"ג-י"ד בטבת תשע"ג) יתקיים בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה הכנס הבינלאומי השני של המכון לחקר היחסים בין יהודים נוצרים ומוסלמים.

ועדת הכנס מזמינה חוקרים מדיסציפלינות שונות להגיש הצעות להרצאות של 20 דקות העוסקות בהבטים של השיח התרבותי בין יהודים, נוצרים ומוסלמים. הכנס ידון בנושאים כגון: היסטוריה אינטלקטואלית וחברתית, ספרות, אמנות, שירה וקולנוע. יתקבלו הצעות העוסקות במרחבים גאוגרפיים מגוונים ובתקופות היסטוריות שונות.

המעוניינים מוזמנים להגיש תקציר בן כ- 300 מילים אשר יצביע על החידוש ועל המתודולוגיה המחקרית. יש לשלוח את ההצעות לכתובת המכון:
JCMcenter@openu.ac.il
עד לתאריך: 1 באוגוסט 2012.