המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

Center for the Study of Relations between Jews, Christians, Muslims

معهد دراسة العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

קול קורא להגשת בקשות לקרן המחקרים

 

במהלך שנת 2015 יוענק מענק מחקר בסכום של עד ₪35,000 לעידוד מחקר בתחומי העניין של המכון.
על כל בקשה (של יחיד או קבוצת מחקר) לכלול הצעת מחקר מפורטת ומנומקת, כולל פירוט תקציבים, בהיקף של לא יותר משלושה עמודים.

את הבקשות יש להגיש לכתובת הדוא"ל של המכון ובהתאם לכללים ולהנחיות, בצירוף "טופס הגשת בקשה", כמפורט באתר האינטרנט של המכון.


מועד אחרון להגשת בקשות: 25/6/2015.