המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

Center for the Study of Relations between Jews, Christians, Muslims

معهد دراسة العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

תקצירי הרצאות הכנס הבינלאומי השישי, דצמבר 2016:
דתות ודרכי התמודדותן עם חילוניות ומודרניזציה: יהדות, נצרות, ואסלאם

מודרניזציה ודת: סוגיות חברתיות

הרצאת מרצה אורח

המודרניזציה במפגשים בין דתיים

התמודדות של מנהיגות דתית נוכח המודרניזציה

מודרניזציה, דת ולאום

תקצירי הרצאות הכנס הבינלאומי החמישי, דצמבר 2015:
"דת ושלטון: יהדות, נצרות, אסלאם"

מושב ראשון: חוק, מגדר ומדינת הרווחה

מושב שני: דת ושלטון - היבטים תיאורטיים

מושב שלישי: מרצה אורח

מנהיגים דתיים בהקשרים קולוניאליים,

משולש הדמים

קהילות מיעוט ושלטון הרוב

מושב שביעי:

תקצירי הרצאות הכנס הבינלאומי הרביעי, דצמבר 2014:
כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

שיח כלכלי, אנטישמיות ואידיאולוגיה

כלכלה והבנייה חברתית ותרבותית

דמוגרפיה, הגירה ורווחה

מסחר, עבדות ויחסי כח בין־ תרבותיים