המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

Center for the Study of Relations between Jews, Christians, Muslims

معهد دراسة العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

חוקרים ומחקר

מחקרי המכון נערכים על ידי חברי הסגל של האוניברסיטה הפתוחה, מתחומי מדעי הרוח ומדעי החברה המעורבים ועוסקים בתחום היחסים הבין-דתיים, ועל ידי חוקרים אורחים מדיסציפלינות שונות; מגוון החוקרים, תחומי העניין שלהם כמו גם שלל הדיסציפלינות מבטיחים מכנה משותף רחב והפריה הדדית ברמות של החוקר היחיד וקבוצת המכון כולה

» » » המשך קריאה

קבוצות מחקר

המכון רואה חשיבות בעבודה צוותית המשלבת מספר חוקרים ודיסציפלינות. במסגרת המכון פועלות כמה קבוצות מחקר המאגדות בתוכן חוקרים מן האו"פ ומחוצה לה ואשר מתמחים בחקר שלוש הדתות והיחסים ביניהן.

» » » לפירוט אודות הקבוצות ופעילותן

פרסי מינ"ם לעבודות ולפרסומים מצטיינים

החלק משנת הלימודים תשע"ז (2016-20179 החל המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים (מינ"ם) להעניק פרסי הוקרה עבור ספר, עבור עבודת דוקטורט ועבור עבודת מאסטר (.M.A). הפרסים יחולקו בכנס השנתי של המכון שיתקיים באותה שנה. הזכאות לקבלת הפרס תקבע ע"י ועדת פרס מטעם המכון. למעבר לטופס הגשת מועמדות.
קול קורא לפרסי מינ"ם לשנת תשע"ז (2016-2017)


מענקי מחקר

כללים והנחיות:

בכל שנה מעמיד המכון לרשות חבריו מענקי מחקר במטרה לקדם מחקרים העוסקים ביחסים שבין יהודים, נוצרים ומוסלמים. הקליקו למעבר לאסופת הכללים, נהלי העבודה והקריטריונים להערכה של ועדת המחקר של המכון.

קול קורא למענקי מחקר לשנת 2015.

מקבלי המענקים:

מקבלי מענק המחקר שנת 2011

  • פרופ' מוטי זלקין (אוניברסיטת בן-גוריון), "פרקונס, ישו ומשה: לשאלת דימויו של היהודי במרחב הכפרי הנוצרי-פגאני בליטא במאה התשע-עשרה".
  • ד"ר אבישי בן-דרור (האוניברסיטה הפתוחה ומכון המחקר ע"ש הרי ס. טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים), "דימויים ומציאות ביחסי מוסלמים ונוצרים בהרר בשלהי המאה התשע-עשרה".
  • ד"ר טלי ארטמן (האוניברסיטה הפתוחה), "ארץ המראה: זנות וחזרה בתשובה בין חז"ל לאבות הכנסייה".

מקבלי מענק המחקר שנת 2012

  • ד"ר תמי רזי (מכללת ספיר), ד"ר אביגיל יעקובסון, ד"ר משה נאור, "יהודי ארצות האסלאם ויחסי יהודים וערבים בארץ-ישראל המנדטורית".
  • ד"ר אורית רמון (האוניברסיטה הפתוחה), "על תורכים, פאגאנים, יהודים ונוצרים – יומן המסע של כריסטוף האראנט מפראג לירושלים (1598)".
  • ד"ר אפרים שהם (אוניברסיטת בן-גוריון), "שיתוף פעולה פלילי בין יהודים ונוצרים באשכנז של ימי הביניים: עדויות מספרות השאלות והתשובות".

מקבלי מענק המחקר שנת 2013

  • ד"ר עפרי אילני , "פייטיזם ופילושמיות בגרמניה במאות ה-18 וה-19"
  • גב' כרמה בן-יוחנן, "דיאלוג ופולמוס יהודי-נוצרי באמריקה: עיונים בתיאולוגיה קתולית ובמחשבה יהודית-אורתודוכסית בנות זמננו"

מקבל מענק המחקר שנת 2015