האוניברסיטה הפתוחה דיקנט הלימודים מערך הייעוץ וההדרכה היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה
הקטנת הטקסט    הגדלת הטקסט

פתיחה

רכישת מיומנויות למידה חשובה לצורך שיפור וייעול דרכי ההתמודדות עם חומר אקדמי עיוני.
לכלל הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה מוצעים שירותי הדרכה בלמידה .

סטודנטים עם לקויות למידה אשר מוכרים ביחידה יכולים להיעזר בשירותים ייחודיים נוספים וביניהם: הדרכה בקבוצות קטנות והדרכות פרטניות שמטרתן להקנות מיומנויות למידה. חשוב לציין שאין מדובר בעיבוד ושינון תכנים הנלמדים בקורס ספציפי, אלא בהקניית כלים ושיטות לשיפור תהליכי למידה.

הרשמה לשירותים ייחודיים אלו כרוכה בתשלום שנתי