האוניברסיטה הפתוחה דיקנט הלימודים מערך הייעוץ וההדרכה היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה
הקטנת הטקסט    הגדלת הטקסט

הדרכה בכתיבת עבודה סמינריונית

הדרכה זו נעשית באופן פרטני, והיא מיועדת לסטודנטים עם לקויות למידה הרשומים לקורסים מתקדמים. ההדרכה כוללת התייחסות למיומנויות הנדרשות בכתיבת עבודה סמינריונית (לא לתכני הקורס או העבודה!) וכוללת בין השאר את הנושאים הבאים: ניסוח נושא ממוקד ושאלת חקר, גיבוש מבנה העבודה, איסוף חומר וקטלוגו, מיזוג טקסטים וכתיבה. ניתן גם לקבל סיוע בחיפוש ביבליוגראפי.

לפני פנייה לקבלת הדרכה פרטנית מומלץ להירשם "לסדנא לכתיבת עבודות סמינריוניות", מפגש הדרכה פרטנית מבוסס על תכני הסדנא.

ההדרכה ניתנת בקורסים עיוניים במדעי החברה והרוח בלבד (ואינה ניתנת בקורסים בכלכלה, בפסיכולוגיה ובמדעים מדויקים).

פרטים נוספים על הדרכה בכתיבת עבודה סמינריונית ניתן לקבל בטלפון 03-7455522, או בפנייה לדוא"ל efinu@openu.ac.il

* הרשמה לשירותים ייחודיים אלו כרוכה בתשלום שנתי