האוניברסיטה הפתוחה דיקנט הלימודים מערך הייעוץ וההדרכה היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה
הקטנת הטקסט    הגדלת הטקסט

סל שירותים מתקדמים לסטודנטים

סטודנט אשר מוכר ב"יחידה לסטודנטים עם לקויות למידה", מוזמן להיעזר בסל שירותי תמיכה מתקדמים, אשר מטרתם לסייע להתמודד בהצלחה עם הלימודים האקדמיים.

השתתפות באחד משירותי התמיכה המתקדמים או יותר תהיה כרוכה בתשלום של 150 ₪ לכל שנת הלימודים (סמסטר סתיו, אביב וקיץ), ללא קשר למועד ביצוע התשלום במהלך אותה שנת לימודים.

שירותי התמיכה המתקדמים כוללים:

  • סדנת הכנה במתמטיקה לקראת קורסי סטטיסטיקה
  • הדרכה בלמידה בקבוצות קטנות (קבוצות תגבור)
  • הדרכה בלמידה באופן פרטני - בקורסים עיוניים בלבד
  • הדרכה אישית במיומנויות קריאת טקסטים באנגלית
  • הדרכה בכתיבת עבודה סמינריונית
  • ייעוץ , הדרכה והתאמה אישית של טכנולוגיה מסייעת

ניתן להתייעץ עם יועצת מן היחידה בנוגע להתאמת סוג הסיוע עפ"י ממצאי האבחון וההיסטוריה הלימודית.

התשלום מתבצע במערכת שאילתא - בקישור לימודים אקדמיים – לחיצה על סיוע בלמידה – תשלום עבור שירותים מתקדמים ביחידה ללקויות למידה

ניתן לשלם עבור סל השירותים בכל שלב במהלך שנת הלימודים.
סטודנט שכרטיס האשראי שלו אינו במערכת האוניברסיטה יוכל ליצור קשר עם מזכירות היחידה בטלפון 09-7781958 לא ניתן לקבל החזר לאחר תשלום עבור שירותי התמיכה.