האוניברסיטה הפתוחה דיקנט הלימודים מערך הייעוץ וההדרכה היחידה לסטודנטים עם לקויות למידה
הקטנת הטקסט    הגדלת הטקסט

מידע כללי וייעוץ טכנולוגי

ההתפתחות הטכנולוגית שחלה בעשורים האחרונים הובילה לשילובן של טכנולוגיות למידה בהשכלה גבוהה בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה בפרט. כיום לצד סביבת למידה אינטרנטית בכל הקורסים הנלמדים באו"פ פותחו גם שירותים ייחודיים בתחום הטכנולוגיה המסייעת לסטודנטים עם לקויות למידה.

טכנולוגיה מסייעת מאפשרת לעקוף או לפצות על קשיים בקריאה ובכתיבה, לארגן רעיונות ולשפר תהליכי למידה. השירות בתחום הטכנולוגיות כולל התאמת טכנולוגיה מסייעת בהתאם לקשיי הלמידה שעִמם מתמודד הסטודנט, וכן חשיפה למגוון הטכנולוגיות הקיימות באו"פ ועומדות לרשות הסטודנטים. השירות ניתן באמצעות תיאום פגישה אישית, או ישירות בטלפון. לפרטים ניתן לפנות לטלפון 09-7781550, בימים א'- ה' בין השעות 9:00-15:00, או באמצעות טופס יצירת קשר.

* הרשמה לשירותים ייחודיים אלו כרוכה בתשלום שנתי.