האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

כיצד אני מאתר/ת מאמר בעברית על-פי נתוניו הביבליוגרפיים?

אם ישנה הפניה או ציטוט ביבליוגרפי, כלומר ידוע באיזה כתב עת, באיזו שנה ובאיזה גיליון פורסם המאמר המבוקש בעברית, יש לאתר את כתב העת שבו הוא פורסם בהתאם לשלבים הבאים:

 1. יש לחפש במערכת TD-Net או בקטלוג של ספריית האו"פ לפי כותר (שם כתב העת שבו פורסם המאמר).
  • אם מחפשים באמצעות מערכת ה-TD-Net וקיימת גרסה אלקטרונית לכתב העת, יופיע קישור המוביל אליו. במידה שיש רק גרסה מודפסת, יש להשתמש בקישור Print holdings, המוביל לקטלוג ספריית האו"פ, ללחוץ על היכן בספרייה ולבדוק את מיקומו של הגיליון המבוקש.
  • אם בוחרים לחפש מלכתחילה בקטלוג של ספריית האו"פ, יש להשתמש בקישור לגרסה האלקטרונית, במידה שהיא קיימת.
 2. אם כתב העת אינו קיים בקטלוג של ספריית האו"פ, כדאי לחפש ב-ULS – קטלוג מאוחד לכתבי עת באיזו ספרייה הוא קיים. אפשר לצלם את המאמר באופן עצמאי ואפשר גם להזמין צילום/סריקה שלו באמצעות שאילתא.
 3. אם המאמר לקוח מתוך ספר (מקראה או קובץ מאמרים), צריך לאתר את הספר בקטלוג של ספריית האו"פ או ב-ULI – קטלוג מאוחד ישראלי. אפשר לצלם את המאמר באופן עצמאי ואפשר גם להזמין צילום/סריקה שלו באמצעות שאילתא.

כיצד אני מחפש/ת מאמר בעברית על-פי נושא בממשק החדש של מפתח חיפה?

 1. מתוך הרשימה האלפביתית של מאגרי המידע יש לבחור במפתח חיפה למאמרים בעברית.
 2. כדי להתמקד במאמרים אקדמיים בלבד, צריך לשנות במקור החיפוש את השורה מאמרים מתוך כתבי עת וקבצים לשורה מאמרים מכתבי עת אקדמיים ומחקרים.
 3. לאחר החיפוש ברשימת התוצאות, יש ללחוץ על מידע מפורט, ואז מקבלים גישה לפרטים הביבליוגרפיים של המאמר: שם כתב העת, הגיליון, הכרך שבו הופיע כולל פירוט מספרי עמודים, ובמידה שיש גישה לטקסט המלא של המאמר יופיע קישור גישה אלקטרונית.
 4. מומלץ לצפות בסרטון הסבר מפורט על השימוש בממשק החדש של מפתח חיפה. כמו כן אפשר להיכנס לגרסה הקודמת של מפתח חיפה.

כיצד אני מחפש/ת מאמר בעברית בגרסה הקודמת של מפתח חיפה?

 1. בתוך הרשימה האלפביתית של מאגרי המידע יש לבחור במפתח חיפה למאמרים בעברית.
 2. בחלון של שינוי מאגר..., יש ללחוץ על החץ, לסמן מפתח חיפה לכתבי עת אקדמיים ומחקרים ולבצע חיפוש.

כדאי לזכור:

 • צריך לכתוב את הנושא בכתיב חסר. לדוגמה, חנוך ולא חינוך; נער ולא נוער.
 • מפתח חיפה הוא מאגר של הפניות; רק לפעמים יש טקסט מלא וקישור אליו.
 • אחרי קבלת ההפניה צריך לאתר בספרייה את כתב העת שבו הופיע המאמר ולצלם אותו, וגם אפשר להזמין אותו באמצעות שאילתא.