האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

כיצד אני מאתר/ת ספר (כותר) אם ידועים לי שמו ו/או שם מחברו?

 • החיפוש נעשה בקטלוג ספריית האוניברסיטה הפתוחה
 • כאשר מחפשים ספר לפי כותר, יש להשמיט את ה' הידיעה (ובאנגלית – את המילה The) מהמילה הראשונה. לדוגמה, אם מחפשים את הספר "הלב השבור", יש לכתוב "לב השבור".
 • כאשר מחפשים ספר לפי שם המחבר, יש לכתוב תחילה את שם המשפחה ואחר-כך את השם הפרטי. לדוגמה, כהן חיים.
 1. לאחר איתור הספר יש ללחוץ על היכן בספרייה, כדי להגיע למסך העותקים, שבו אפשר לראות את הפרטים הבאים:
  • מספר המדף בעמודת המיקום.
  • מספר העותקים והסטטוס שלהם: ספר בסטטוס רגיל, אפשר להשאיל.
  • האם העותק נמצא על המדף (On Shelf) או שהוא מושאל, ואזי מופיע תאריך החזרה.
  • אפשר להזמין רק עותק מושאל. כדאי לעשות זאת בדלפק ההשאלה.
 2. אם הספר אינו קיים בקטלוג של ספריית האו"פ, אפשר לחפשו ב-ULI – קטלוג מאוחד ישראלי, המבצע חיפוש בו-זמני בתוך הקטלוגים של כל הספריות האקדמיות בישראל.

כיצד אני מחפש/ת ספר על-פי נושא?

 1. בחיפוש הספר בקטלוג של ספריית האו"פ יש לסמן את הנושא ולהקליד את מילות החיפוש. הנושא משקף את הפן העיקרי של הספר.
  • בקטלוג אפשר לבצע חיפוש נושאי בעברית או באנגלית. בחיפוש בעברית יתקבלו פריטים בעברית בלבד, בחיפוש באנגלית יתקבלו פריטים הן באנגלית והן בעברית.
 2. אם החיפוש בקטלוג לא הניב תוצאות, אפשר לחפש ב-ULI – קטלוג מאוחד ישראלי או בקטלוג של ספרייה ספציפית אחרת. במקרים אלו יש להקליד את הנושא באנגלית בלבד.