האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

כיצד אני בוחר/ת מאגר?

בבחירת מאגר, יש להביא בחשבון את סוגי המאגרים הקיימים:

 • ישנם מאגרים מסוגים שונים בהתאם למידע שהם מספקים. לדוגמה, מאגרים ביבליוגרפיים, המספקים את הנתונים הביבליוגרפיים של מאמר מסוים – שם כתב העת, הכרך, מספר הגיליון והעמודים, ולעתים אפשר למצוא בהם גם תקציר של המאמר. מאגרים אלו הם מאגרים אקדמיים בלבד. לדוגמה, Sociological Abstracts במדעי החברה, PsychNet בפסיכולוגיה, MLA בספרות, לשון ואומנויות.
 • לעומת המאגרים שצוינו לעיל, ישנם מאגרים של טקסט מלא (Full Text), המספקים, בנוסף לנתונים הביבליוגרפיים, גם את המאמר עצמו, אך הם לא רק אקדמיים ויש להקפיד על הגדרת החיפוש לחומר אקדמי בלבד.
 • חלק מהמאגרים הם מאגרים רב-תחומיים, כלומר, עוסקים בכמה תחומי ידע. לדוגמה, Proquest Central, Academic One File, Academic Search Premier, המספקים חומר עדכני, ברובו בטקסט מלא, וגםJSTOR , שהוא ארכיב רב-תחומי המכיל כתבי עת החל מהגיליון הראשון שהודפס ועד לגיליונות שיצאו לפני 5-2 שנים.
 • חלק מהמאגרים הם מאגרים נושאיים, כלומר, ממוקדים בתחום ידע אחד. לדוגמה, Business Source Premier (בתחום העסקים), ACM PORTAL (בתחום המחשבים), Eric (בתחום החינוך) ומאגר EconLit (בתחום הכלכלה).
 • ישנם מאגרים בעברית, כמו לדוגמה, מפתח חיפה למאמרים בעברית, שהוא מאגר ביבליוגרפי רב-תחומי, הנותן רק לפעמים קישור לטקסט מלא, או המפתח של מכון סאלד, שהוא מאגר נושאי בתחום מדעי החברה והחינוך. אפשר להגיע דרכו להפניות ותקצירים של חומר בעברית ובאנגלית, כאשר החיפוש והתקציר הם בעברית.
 1. מאגרי המידע של האוניברסיטה הפתוחה מסודרים באופנים הבאים:
  • לפי א"ב: בוחרים ישירות את המאגר שברשימה האלפביתית.
  • לפי תחום: בוחרים את תחום הלימודים כדי להתמקד במאגרים הרלבנטיים.
 2. יש לבחור מתוך הרשימה, להיכנס למאגר ולבצע חיפוש.
 3. בחיפוש במאגרים מומלץ
  • להשתמש באפשרות של החיפוש המתקדם (Advanced Search).
  • להגביל את החיפוש לחומר אקדמי (Scholarly or Peer Reviewed).
  • להגביל את החיפוש רק לשנים הרצויות
  • לאתר את הגדרות הנושאים באמצעות מילון מונחים (Thesaurus או Subject Terms).
  • עדיף לא להגביל את החיפוש הראשוני ל-Full Text בלבד. לעתים אין טכסט מלא במאגר עצמו, אך ניתן לאתר אותו באמצעות מערכת TD-Net.