האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

כיצד מאריכים השאלה?

אפשר להאריך את תקופת ההשאלה של ספר בשני האופנים הבאים:

1. באופן עצמאי דרך אתר הספרייה

  • לאחר לחיצה על קישור הארכת השאלה המופיע באתר, ייפתח מסך הזדהות באמצעות כרטיס הקורא.
  • יש למלא את פרטי ההזדהות: מספר תעודת זהות וסיסמה המורכבת מתאריך לידה עם 6 ספרות.
  • במסך של כרטיס הקורא שייפתח, יש ללחוץ על השאלות. אפשר לבחור הארך כדי להאריך את תקופת ההשאלה של כל הספרים המושאלים שברשותך, או לבחור הארך רשומות נבחרות, כדי להאריך את תקופת ההשאלה של ספרים מסוימים מן הרשימה.
  • תאריך ההחזרה לכל הספרים המבוקשים (שאפשר להאריך את תקופת השאלתם) יתעדכן.

לתשומת לבך, במידה שאחד הספרים שברשותך מוזמן עבור קורא אחר, לא ניתן להאריך את תקופת השאלתו, ויש להחזירו לספרייה במועד.

2. באמצעות פנייה טלפונית לדלפק ההשאלה

אפשר להאריך את תקופת ההשאלה של ספר גם באמצעות פנייה טלפונית לדלפק ההשאלה בספריית האו"פ. יש להתקשר בשעות הפעילות של הספרייה לטלפון 09-7781540/42.