האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

יעץ מקוון

לקבלת עזרה בחיפושי מידע ניתן לשלוח דואל מפורט לכתובת virlib@openu.ac.il , תוך ציון פרטים מלאים: שם ומספר ת.ז., או למלא את הטופס המצורף.

טופס לשליחת שאלה ביבליוגרפית
חובה למלא את השדות המסומנים באמצעות כוכבית (*)
פרטים אישיים:
         

פרטים נוספים במרכז היעץ הארצי

 
הקלד בתיבה למטה את הקוד המופיע בתמונה.