האוניברסיטה הפתוחה

הספרייה

על שם אינגבורג רעננערט

עזרה בחיפושי מידע

באולם הקריאה של ספריית האו"פ עומד לשירות באי הספרייה צוות מידעניות. המידעניות מסייעות לסטודנטים להתמצא בשירותים המגוונים שהספרייה מציעה ולהכיר את דרכי העבודה והחיפוש בכלים השונים העומדים לרשותם: קטלוגים, מקורות מידע אלקטרוניים, תוכנות ייעודיות ועוד.

צוות המידעניות אמון על עזרה בגיבוש שאילתות לחיפוש במאגרים, בבחירת המאגרים השונים לפי צורכי המשתמשים, באיתור ספרים בספריית האו"פ או בספריות אחרות, בהדרכה לעניין עקרונות הכתיבה הביבליוגרפית ועוד.

המידעניות נותנות שירות הדרכה אישי לסטודנטים, שמגיעים לאולם הקריאה של ספריית האו"פ, בהתאם לצורכיהם. ההנחיה במקום כוללת הדרכה מעשית של שימוש בכְּלֵי החיפוש השונים על מנת לאפשר לסטודנטים ללמוד ולעבוד בספרייה באופן עצמאי.

העזרה ניתנת לסטודנטים שסיימו בהצלחה את המבחן בהדרכה ביבליוגרפית