פרשת דרכים: משפט, תנועה ותחבורה

עודד רוט

קטלוג


38975

לתנועה בדרכים השפעה ניכרת על חיי הפרט והחברה - דרכים וחניונים תופסים כרבע מהשטחים המאוכלסים, סעיף התחבורה הוא סעיף ההוצאות השני אחרי סעיף הדיור בסל הוצאות משפחה ממוצעת, הזמן הנדרש לתנועה בדרכים הוא מכנה משותף לרוב הפעילות המשקית ולמעלה משמינית משעות העבודה של עובד ממוצע נדרשות לתנועה.

 

החלטות הנוגעות לתכנונם של הדרכים, סוגם ואופיים, או לבחירה בין אמצעי תחבורה שונים ואופן השימוש בהם אינן החלטות אינסטרומנטליות, כלכליות או הנדסיות טהורות, אלו החלטות הנובעות מערכי יסוד וסדרי עדיפויות חברתיים והן משקפות פשרות רבות בין ערכים, זכויות ועניינים מנוגדים.

 

פרשת דרכים ממפה את הערכים והזכויות המשפיעים על הדרכים, התנועה והתחבורה בהתייחס לתכנון, ביצוע ושימוש בדרכים ואמצעי התחבורה המקובלים, בוחן למי שייכות הדרכים? ומהן זכויותיהם של הציבור והפרט בדרכים