חדש על המדף

 

גיבורים למופת: צנחני הישוב במלחמת העולם השנייה והזיכרון הקולקטיבי הישראלי

יהודית תידור-באומל

לקטלוג

 

גיבורים למופת

במוקד הספר עומד אתוס הגבורה כפי שהוא משתקף בתודעה הציבורית ובזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית. מקרה המבחן של אתוס זה, המובא בספר, הוא גיבורי מבצע הצנחנים במלחמת העולם השנייה, חברי היישוב, רובם ילידי אירופה, שהוצנחו באירופה בעיצומה של המלחמה במסגרת הצבא הבריטי. לאחר סיכום הפרשה עוקב המחקר אחר התייחסותה המשתנה של החברה היישובית ולאחר מכן הישראלית לגיבוריה. בין השאלות העולות מתוך המחקר: מי נזכר ומי נשכח? מה השימושים השונים שנעשו במבצע ובגיבוריו במשך יובל שנים בתחומי החינוך, האמנות, והתרבות, על ידי תנועות הנוער והתנועות הפוליטיות? כיצד התייחסו מגזרים שונים של החברה הישראלית - עולים חדשים, דתיים, חרדים, אנשי שמאל וימין - לאתוס הגיבורה הישראלית, כפי שהוא משתקף בפרשת הצנחנים?  המחקר מסתיים בסוף המאה העשרים עם ההתפתחויות השונות בתחומי המחקר, החינוך והתרבות בנוגע לפרשת הצנחנים וגיבוריה.

 

פרופ' יהודית תידור-באומל היא ראש התכנית ביהדות זמננו בפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן ופרופ' חבר במחלקה לתולדות ישראל. היא מתמחה בחקר מדינת ישראל, השואה והעולם היהודי במאה העשרים. בשנים האחרונות היא עוסקת בנושאים תרבותיים ובהם תחומי הזיכרון, ההנצחה והמגדר.