חדש על המדף

 

לשלטון בחרתנו: המאבק על ההגמוניה בישוב ובציונות

מנחם שריד

לקטלוג


לשלטון בחרתנו: המאבק על ההגמוניה בישוב ובציונות

 

 בשנות ה-20 המוקדמות של המאה הקודמת היה ז'בוטינסקי דמות מוכרת ובולטת בתנועה הציונית. פעולתו להקמת הגדודים העבריים, עמידתו בראש ההגנה בירושלים במאורעות 1921 - ובעקבות זאת מעצרו ע"י שלטונות המנדט, העמדתו למשפט ושליחתו לכלא למאסר ממושך - הגבירו את פרסומו ויוקרתו. אחרי שקיבל חנינה ושוחרר מן המאסר הוא נקרא ע"י וייצמן להיות חבר בהנהלה הציונית בלונדון והועמד בראש מגבית קרן-היסוד.    

 

באותן שנים היה בן-גוריון עסקן שעמד בראש אחת ממפלגות הפועלים בארץ, שמנתה כמה מאות חברים. הוא נענה ליוזמתו של יוסף טרומפלדור להקים אתך ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים כאירגון גג לכל מפלגות הפועלים, וכעבור זמן קצר נבחר למזכיר הכללי שלה. מאירגון קטן, שמנה בראשית דרכו כ-4,500 איש ואישה, הפכה ההסתדרות בתוך עשור לגוף החזק והמשפיע ביותר על ההתפתחות של המפעל הציוני בארץ - תודות ללשכת העבודה שלה השולטת על חלוקת העבודה, לקופת-החולים שלה, וגם בזכות גרעיני ההתיישבות מן העליה החלוצית-הסוציאליסטית. גרעינים אלה היוו מכשיר עיקרי להרחבת ההתיישבות היהודית, שנעשתה בתקציבי ההנהלה הציונית ועל אדמות שנרכשו והוכשרו בכספי הקרנות הלאומיות.

 

ז'בוטינסקי נוכח שבקצב העלייה שמתירים שלטונות המנדט ובכספים המגויסים מתרומות, לא יתגשם הבית הלאומי בטווח זמן נראה לעין - וספק אם יתגשם בכלל. הוא התפטר מן ההנהלה הציונית ותבע רביזיה במדיניותה: חזרה לפעילות על פי תורת הציונות-המדינית של הרצל לשם הגשמת הבית הלאומי. באמצע שנות העשרים התגבשה סביב ז'בוטינסקי התנועה הרביזיונסיטית, שהחלה למשוך אליה חברים ותומכים מקרב יהדות מזרח אירופה. ז'בוטינסקי ותומכיו היו בטוחים שהם המבטאים את הציונות האמיתית, והמדיניות שהם מציעים היא שתביא ליסוד מדינת היהודים.

 

כשהוקמה בית"ר, תנועת הנוער הרביזיוניסטית, היא נגסה יותר ויותר בפוטנציאל הגיוס לתנועות הנוער הציוניות-סוציאליסטיות בגולה. נוצר איום ממשי על אופיה האידיאולוגי (הציוני-סוציאליסטי) של העלייה החלוצית ועל דמותו העתידית של היישוב היהודי בארץ.

 

במחצית השנייה של שנות ה-20 היה בארץ משבר כלכלי, שהוחרף ע"י מאורעות 1929. כדי לרצות את הערבים מנעו השלטונות הבריטיים את המשך העליה היהודית. לארץ נשלח ועדת חקירה, שהמליצה על הסתלקות מן ההתחייבות להקמת הבית הלאומי, שניתנה בהצהרת בלפור ובכתב-המנדט.

בהנהגתו של בן-גוריון, התאחדו בארץ שתי מפלגות הפועלים ויצרו את מפא"י. הנהגת מפא"י היתה בטוחה שתנועת הפועלים היא הציונות האמיתית, וההתיישבות החלוצית היא הדרך הנכונה להגשמת הבית הלאומי . כדי להבטיח את אופיו הפועלי-סוציאליסטי של הישוב המתגבש בארץ ולהקים את הבית-הלאומי בדמותו, היא שאפה להשתלט על המוסדות הלאומיים ולהנחיל את מדיניותה לתנועה הציונית כולה. מקור כוחה של תנועת הפועלים היה בישוב בארץ, ואילו מקור כוחה של התנועה הרביזיוניסטית היה בריכוזים היהודיים במזרח-אירופה.

 

מפא"י והרביזיוניסטים - שתי המפלגות האידיאולוגיות שפעלו במסגרת התנועה הציונית - היו שרויות ביריבות פוליטית שהלכה והוחרפה והגיעה לסף של מלחמת אחים. המערכה הפוליטית הראשונה ביניהן על ההגמוניה בתנועה הציונית היתה בקונגרס הציוני הי"ז (1939). במהלכה של מערכה זו, בן-גוריון יצא בהתקפות בוטות על הרביזיוניסטים בכלל ועל ז'בוטינסקי בפרט. גם ז'בוטינסקי לא חסך את שבט לשונו ועטו מן הסוציאליזם, מההסתדרות, ממפא"י ומבן-גוריון. מאבק פנימי זה פיצל את היישוב היהודי, וסכנת מלחמת האחים איימה על עצם קיומו.