חדש על המדף

 

נשים במזרח התיכון: בין מסורת לשינוי

עורכת עפרה בנג'ו

לקטלוג


נשים במזרח התיכון

 

סוגיית מעמד האישה בחברות ערביות ומוסלמיות שונות הינה סוגייה המעוררת מחלוקות עמוקות עקב זיקתה לסוגיות חברתיות, פוליטיות ואידיאולוגיות בלתי פתורות אחרות בחברות אלה, כמו דמוקרטיה, פלורליזם וחברה אזרחית.

 

קובץ מאמרים זה מבקש לפתוח צוהר לשאלה מורכבת זאת בחברה הערבית ובכמה חברות ומדינות לא ערביות במזרח התיכון. הוא מנתח את הגורמים העמוקים שמנעו את השינוי המצופה בחברות מסוימות, ואת ראשיתו של השינוי בחברות אחרות. חלק מהאמרים מטפל בסוגיה במשיכות מכחול היסטוריות רחבות וחלק אחר כתמונות תקריב על מקרי בוחן שונים.

 

הדיון במחקרים שונים יכול להוביל אותנו לכמה מסקנות כלליות. התמונה עולה מן המזרח התיכון איננה מונוליטית או הומוגנית כלל וכלל. שתי הדוגמאות הקיצוניות של ערב הסעודית ושל תוניסיה משקפות את המגוון והמורכבות הרבה שבהם מתאפיין מעמד הנשים באזורנו. גם לא ניתן לנתק את מצבן ומעמדן של הנשים מהמצב החברתי, הכלכלי והפוליטי של המדינה והוא בו זמנית גם סיבה וגם מסובב לחוסנה, פתיחותה והתקדמותה של החברה. הגם שמאבק הנשים עצמן היווה מרכיב חשוב בקידום מעמדן, הנה ההישגים הרבים ביותר נרשמו דווקא באותם מקומות בהם השלטון הוביל את השינויים לטובת האישה והתייצב מאחוריהם לאורך זמן. חוקי האסלאם והפרשנויות השונות להם, הם בעת ובעונה אחת גם אבן הנגף לשינוי מעמד האישה וגם מפתח לשינוי זה.