מדרש עשרת הדיברות: טקסט, מקורות ופירוש

ענת שפירא


מדרש עשרת הדיברות

 

החיבור המוגש בזאת לקורא הוא קובץ של סיפורים עבריים מימי הביניים שדורשים את פסוקי עשרת הדיברות. לכל דיבר יוחדה דרשה מוסרית קצרה, אחריה מובאים כמה סיפורים, ולסיום מובא שוב הדיבר ונאמרות מילות סיכום בעלות גוון דידקטי-חינוכי. שילוב של דרשות וסיפורים זה בצד זה מצוי בספרות התלמודית, ואין כאן חידוש אלא בשינוי 'יחסי הכוחות' בין שני המרכיבים האלה: בספרות התלמודית הייתה הדרשה עיקר, והסיפור היה רק אמצעי רטורי להדגים עניין הלכתי או טענה (לכן היה קצר בדרך כלל). ואילו כאן הסיפורים הם העיקר.

המסגרת הדרשנית- חינוכית הותאמה אליהם ולא להפך. כמו בקובצי סיפורים לא- עבריים של העת ההיא - 'אלף לילה ולילה', 'כלילה ודימנה', 'משלי סנבד' ועוד -  גם במדרש עשרת הדיברות יש שילוב של סגירות ופתיחות: עשר החטיבות שבו מבנן קבוע פחות או יותר, אך מלאי הסיפורים המדגימים כל דיבר, ואופן סידורם ברצף, אינו קבוע והוא נתון לשינויים. לכן יש בידינו כמה וכמה נוסחים של המדרש. נראה שהמעתיק של כל נוסח ראה את עצמו רשאי להשמיט ולהוסיף כראות עיניו סיפורים שמדגימים את עשרת הדיברות. בספר שלפנינו נבחר נוסח אחד של המדרש, נוסח המבוסס על כתב-יד פריס, והועמדה מהדורה טקסטואלית שלמה שלו. אבל כדי לתת תמונה מקיפה יותר, הובאו בנספח גם סיפורים מכתבי-יד אחרים של המדרש. למהדורה צירפה המחברת, ענת שפירא, מבוא, שסוקר את מצב עדי הנוסח של החיבור - כתבי- היד והדפוסים -  וכן פרקי מחקר על מקורות המדרש ואופיו וסגנונו הספרותי.