meidaon morim 2022-Interactive

הקורסים מקנים גמול השתלמות בהתאם לאישורי משרד החינוך מבצעים והטבות ייחודיים למורים/ות* משכר 10% יקבלו הנחה של 2022 באוגוסט 22־ נרשמים עד ה 0 הלימוד המלא של הקורס משכר הלימוד 20% נרשמים לשני קורסים ומעלה יקבלו הנחה של 0 המלא של הקורס השני הנמוך מביניהם נרשמים שלמדו ביחידה בקורס בתשלום מלא במסלול הפרטני, 0 משכר 10% במהלך חמש השנים האחרונות, יקבלו הנחה של הלימוד המלא של הקורס (לא כולל קורסי קיץ) אין כפל הנחות 0 דמי ההרשמה אינם נכללים בשכר הלימוד 0 * יש להתעדכן בנהלי ההרשמה באתר היחידה לקידום עובדי הוראה או דרך משרד היחידה www.openu.ac.il/teachers teachers@openu.ac.il פרטי התקשרות למשרד היחידה 09-7781512 :' טל מידעון תשפ"ג מענה אנושי בימים: א-ה 16:30-14:30־ ו 12:30-10:00 בשעות הורים-מורים • התמחות בהוראה • העשרה ופיתוח אישי • לימודי תעודה ייעודיים • לימודי תעודה

RkJQdWJsaXNoZXIy ODc3OTcw