אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה
תהליך הלמידה – לקראת מטלה ראשונה
 • חוברת הקורס
  חוברת הקורס מספקת מידע מעודכן ומפורט על תוכני הקורס ועל דרך הלימוד המומלצת. בחוברת מפורט מידע כגון: כמה מטלות יש להגיש במהלך הסמסטר, מועד הגשתן, דרך הגשתן והתנאים שבהם יש לעמוד כדי לסיים את הקורס בהצלחה. בחוברת מופיעים גם שאלוני המטלות וכן מידע על אתר הקורס.
  היכן נמצאת חוברת הקורס?
  פורמט דיגיטלי של חוברת הקורס יהיה זמין באתר הקורס זמן קצר לפני פתיחת הסמסטר. הקובץ מופיע באתר בכפתור בצד שמאל.

 • מטלות
  מטלה היא תרגיל, משימה אקדמית, שמטרתה לבחון את הבנתו של הסטודנט את חומר הלימוד בקורס. המטלות נשלחות לבדיקה ומוחזרות לסטודנטים מתוקנות ומוערכות, והן חלק אינטגרלי מתהליך הלמידה. בכל קורס באוניברסיטה חלה על הסטודנטים חובה להגיש מטלות, ולציוניהן יש משקל בחישוב הציון הסופי בקורס.
  שאלוני כל המטלות מצויים בחוברת הקורס. בראש כל מטלה מצוין חומר הלימוד שאליו היא מתייחסת והמועד האחרון להגשתה.
  בכל קורס יש מינימום ומקסימום של מטלות אשר עליכם להגיש. למספר המטלות שתגישו יש השלכה על משקל הבחינה בציון הסופי. ככל שתרבו להגיש יותר מטלות, כך משקל הבחינה בציון הסופי ירד.
  ברוב הקורסים תידרשו להגיש רק חלק מן המטלות, אך מחקרים מראים כי ככל שמרבים להגיש מטלות, כך גדל הסיכוי לשפר את הציון בקורס.
  הכנת מטלה היא משימה אישית. עבודה משותפת עם סטודנט אחר תיחשב כהונאה וכעבֵרת משמעת (ראו תקנון המשמעת לסטודנטים).
  אילו סוגי מטלות ישנם?
  • ממ"ן (מטלת מנחה) היא מטלה הנבדקת על ידי המנחה של קבוצת הלימוד שאליה שובצתם. הממ"נים מכונים ממ"ן 11, ממ"ן 12, ממ"ן 13 וכן הלאה. השאלות המופיעות בממ"ן הן פתוחות ומאפשרות לנסח תשובות באופן חופשי, תוך הפעלה מלאה של כושר הביטוי, הניתוח והסינתזה לגבי הנושאים שנלמדו.
  • ממ"ח (מטלת מחשב) היא מבחן רב-ברֵרה ("אמריקאי") שעליו עונים באמצעות מערכת שאילתא או על גבי כרטיס מחשב, לפי ההוראות המופיעות בחוברת הקורס. את המטלה שולחים ישירות למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה.
  • ממ"ש (מטלה מקוונת שיתופית) היא מטלה הנעשית במשותף על ידי קבוצת סטודנטים בקורס. המטלה מתבצעת באמצעות האינטרנט, תוך שימוש באחד מן הכלים הטכנולוגיים הקיימים בו (ויקי, בלוג, פורום וכדומה).
  איך מגישים ממ"ן (מטלת מנחה)?
  • הגשה באמצעות מערכת המטלות המקוונת מאפשרת לשלוח את קובצי המטלות דרך אתרי הקורסים באינטרנט, ובכך היא חוסכת את מילוי הטפסים הנלווים ואת המשלוח בדואר. לאחר שליחת המטלה ניתן לעקוב אחריה: לראות מתי המנחה הוריד אותה לבדיקה, לצפות במטלה הבדוקה עם הערות המנחה וכמובן להתעדכן בציון. הגישה למערכת נעשית מאתר הבית של הקורס וממערכת שאילתא.
  • הגשת מטלה בדואר או ישירות למנחה. למטלה יש לצרף טופס "מלווה ממ"ן", שאותו יש למלא על פי ההוראות המופרטות בחוברת הקורס. המטלה תישלח בדואר ישראל רגיל (לא רשום!). באישור המנחה או מרכז ההוראה ניתן להגיש את המטלה למנחה במפגש ההנחיה.
   אין לשלוח מטלה בדואר האלקטרוני.
  היכן מתפרסם ציון המטלה?
  ציון המטלה יופיע בטופס המלוּוה לממ"ן, כמו גם במערכת המטלות המקוונת ובשאילתא.
  האם אפשר לערער על ציון המטלה?
  ניתן להגיש ערעור על אופן בדיקת המטלה או על הציון. יש לנמק את הערעור בכתב ולהתייחס ישירות להערות הבדיקה או לציון. הערעור יוגש למנחה. אם תשובת המנחה אינה מקובלת עליכם, ניתן להגיש ערעור מנומק נוסף למרכז ההוראה. תשובתו של מרכז ההוראה היא סופית.
  אני מתקשה בהכנת המטלה, מי יכול לסייע לי?
  מערך ההדרכה בלמידה מציע תכניות אימון ופיתוח למידה במסגרות קבוצתיות ואישיות, במטרה להקנות כלים לשיפור כישורי הלמידה שלכם ולייעולם.