אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה
בחינה
בתום כל סמסטר נערכות בחינות גמר. בבחינה רשאים להיבחן סטודנטים הרשומים לקורס באותו סמסטר שעמדו בדרישות הקורס, כפי שהן פורטו בחוברת הקורס. בבחינה רשאים להיבחן גם סטודנטים שטרם נבחנו בסמסטר קודם (ועמדו בדרישות הקורס), או סטודנטים המבקשים להיבחן בשנית.
לבחינות באוניברסיטה הפתוחה יש להירשם מראש, מוקדם ככל האפשר, כמפורט בהמשך.
הבחינות מתקיימות במרכזי בחינה הפזורים בכל רחבי הארץ. מרכזי הבחינה אינם בהכרח מרכזי לימוד של האוניברסיטה. פריסת מרכזי הבחינות ברחבי הארץ נועדה לענות על צורכי הסטודנטים ככל האפשר. עם זאת, לכל מרכז בחינה יש מכסת נבחנים מוגבלת וקבועה. כאשר מרכז בחינה נסגר להרשמה, האוניברסיטה מציעה לסטודנטים מרכז חלופי מתוך ההיצע הקיים.
משך בחינות הגמר במרבית הקורסים הוא שלוש שעות (בין 16:00 ל-19:00). הכניסה לבחינה מתאפשרת רק לאחר הזדהות באמצעות תעודת סטודנט תקפה של האוניברסיטה הפתוחה.
חשוב לקרוא את הנחיות ההרשמה לבחינה וביטולה.
 • מתכונת הבחינה
  הבחינה זהה לכל הסטודנטים בקורס. מתכונת הבחינה (מספר שאלות, שאלות בחירה, סוגי שאלות, חומר העזר לבחינה וכדומה) משתנה מקורס לקורס, והיא מתפרסמת לרוב בחוברת הקורס. מרכז ההוראה הוא המחבר את הבחינה וקובע את מתכונתה.

 • מועדי בחינה
  באפשרותך להיבחן במועד א' ו/או במועד ב'.
  מועד א': במרבית הקורסים נערכות שתי בחינות במועד א' בשני תאריכים שונים. מבין שני המועדים ניתן להיבחן במועד אחד בלבד ‏בכל קורס‎‏. אם תזדקקו למועד נוסף, יהיה עליכם להמתין למועד ב'. בסמסטר הקיץ יש לכל קורס מועד א' יחיד.
  מועד ב': בכל קורס מתקיימת בחינת מועד ב' אחת.
  מתי מתקיימות הבחינות?
  תקופת הבחינות נמשכת כשבועיים עד חודש. בחינות מועד א' מתחילות כשבוע לאחר סיום הסמסטר. בחינות מועד ב' מתחילות כחודשיים וחצי לאחר סיום הסמסטר (בעיצומו של הסמסטר העוקב).
  האם אפשר להיבחן גם בסמסטר עוקב?
  כן. סטודנטים רשאים להיבחן בסמסטר העוקב לסמסטר שבו למדו את הקורס ובתנאי שהקורס מתקיים בו.
  לכמה זמן תקפה הזכות להיבחן בקורס?
  הזכות להיבחן היא לשני סמסטרים – הסמסטר שבו אתם רשומים לקורס ובסמסטר העוקב שהקורס מתקיים בו.
  מה קורה אם לא ניצלתי את תקופת הזכאות להיבחן?
  סטודנטים שלא ניצלו את זכותם להיבחן בשני מועדים במהלך שני סמסטרים עוקבים שהקורס הופעל בהם, אינם זכאים עוד להיבחן באותו הקורס, ויהיה עליהם לחזור על לימוד הקורס בשנית. במקרה כזה ניתן להתייעץ עם מרכז ההוראה.
  האם סטודנט רשאי להיבחן לראשונה במועד ב'?
  כן. סטודנט רשאי להיבחן לראשונה במועד ב', שייחשב לו במקרה זה כמועד א'.
  אילו התאמות ניתנות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים?

 • הרשמה לבחינה
  לבחינות באוניברסיטה הפתוחה יש להירשם מראש!
  כחודשיים לאחר תחילת הסמסטר תישלח אליכם הודעה בדואר אלקטרוני ובשאילתא [דוגמא]. בהודעה מוסבר כיצד יש להירשם לאחד ממועדי הבחינה: באמצעות מערכת שאילתא, באמצעות קול האו"פ או באמצעות מוקד הפניות והמידע. ההודעה מפרטת גם את מועדי הבחינה בקורס.
  שימו לב לתאריך האחרון שבו ניתן להירשם לכל מועד בחינה ולמועדי ביטול ההרשמה.
  הרשמה לבחינה נספרת בין אם ניגשתם לבחינה ובין אם לאו.
  סטודנטים שייכשלו במועד א' יוזמנו לבחינה במועד ב' רק אם יבקשו להיבחן ויירשמו לבחינה.
  חשוב לקרוא בעיון את הנחיות הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.
  היכן מתפרסמים מועדי הבחינות?
  מועדי הבחינות מתפרסמים בלוח מועדי בחינות הגמר שבידיעון האקדמי ובשאילתא.

 • הזמנה לבחינה
  כחודש לפני מועד הבחינה נשלחת לסטודנטים הודעה [דוגמא]. בהודעה מופיעים פרטים שונים כגון: מועד הבחינה שאליו נרשמתם, מיקום מרכז הבחינה ודרכי הגעה אליו וכן פירוט חומר העזר המותר לשימוש במהלך הבחינה. חשוב לשים לב להנחיות המופיעות בצידה השני של ההזמנה [דוגמא].
  מה עליי לעשות אם ברצוני לשנות את מועד הבחינה, לבטל את מועד הבחינה או לשנות מרכז בחינה?
  בכל אחד מן המקרים האלה יש להפנות בקשה מוקדם ככל האפשר באמצעות מערכת שאילתא או באמצעות מוקד הפניות והמידע. כמו כן חשוב לקרוא בעיון את נוהלי הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.
  מה עליי לעשות אם לא קיבלתי הזמנה לבחינה עד שבועיים לפני מועד הבחינה?
  ראשית, עליכם לבדוק את פרטי ההרשמה במערכת שאילתא או בקול האו"פ. אם פרטי הרשמתכם לבחינה אינם מצוינים במערכות אלה, פנו למוקד הפניות והמידע.

 • ביטול הרשמה
  סטודנטים שנרשמו ואינם מתכוונים להגיע לבחינה חייבים לבטל את הרשמתם לבחינה לפני תאריך הבחינה. אפשר לבטל את ההרשמה באמצעות המערכות שלהלן: מערכת שאילתא, מערכת קול האו"פ ומוקד הפניות והמידע. ביטול שבוצע בזמן לא ייספר במניין שתי ההרשמות לבחינה.

 • התייצבות לבחינה
  יש להתייצב אך ורק במועד הבחינה ובמרכז הבחינה שאליהם זומנתם. חובה להגיע לבחינה עם תעודת סטודנט תקפה.

 • מהלך הבחינה
  בעמדת ההרשמה שבמרכז הבחינה תכוּונו לכיתה שבה תיבחנו עם סטודנטים מקורסים שונים. אם במהלך הבחינה תהיה לכם שאלה, תוכלו לכתוב אותה על טופס מיוחד, שאותו יעביר המשגיח למזכירוּת של מרכז הבחינה. מן המזכירות יתקשרו למרכז ההוראה (היושב במהלך הבחינה במטה האוניברסיטה ברעננה) וירשמו את תשובתו לשאלתכם. התשובה תועבר אליכם, אולם התהליך עשוי לקחת זמן מה, ולכן מומלץ:
  • לקרוא את שאלון הבחינה במלואו לפני שתשיבו על השאלות.
  • לרכז יחד כמה שאלות למרכז ההוראה.
  • לנסח את השאלות למרכז ההוראה בבהירות ולכתוב אותן בכתב יד קריא.
  • להמשיך לעבוד על חלקים אחרים של הבחינה עד לקבלת התשובות.

 • ציון הבחינה
  ציוני הבחינות מתפרסמים בשאילתא, בדואר אלקטרוני או במִסרון (sms). האוניברסיטה משתדלת לפרסם את הציונים עד 25 ימים ממועד הבחינה.
  מהו ציון עובר בבחינה?
  ציון 60 נחשב באוניברסיטה הפתוחה לציון עובר בבחינה.
  מהו משקלה של הבחינה בציון הכללי של הקורס?
  בחוברת הקורס מצוין מהו משקל הבחינה ומהו משקלן של המטלות.
  איך אפשר לקבל תצלום/סריקה של מחברת הבחינה?
  סטודנטים המעוניינים לעיין בבחינתם יוכלו לקבל, במרבית הקורסים, תצלום/סריקה של מחברת הבחינה. אפשר להגיש בקשה לתצלום/סריקה של מחברת הבחינה במערכת שאילתא, בקול האו"פ או במוקד הפניות והמידע. את הבקשה יש להגיש עד ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה על ציון הבחינה. תצלום/סריקת המחברת כרוכים בתשלום לכיסוי עלויות. מומלץ לפנות ולבקש את תצלום/סריקת מחברת הבחינה כמה שיותר מוקדם, למקרה שתרצו להגיש ערעור על ציון הבחינה.
  ברצוני לערער על ציון הבחינה, מה עליי לעשות?
  את הערעור יש להגיש בכתב באמצעות מערכת השאילתא או באמצעות פקס למרכז ההישגים הלימודיים, ע"ג טופס ערעור המצורף לתצלום מחברת הבחינה. יש להגיש את הערעור עד חמישה שבועות מיום הפקת ההודעה על ציון הבחינה.
  עברתי את הבחינה, אך ברצוני להיבחן שנית כדי לשפר ציון, מה עליי לעשות?
  אם אתם עדיין זכאים להיבחן בקורס, הנכם רשאים לשוב ולהיבחן בו כדי לשפר את ציונכם. את הבקשה לתיקון הציון יש להגיש באמצעות: מערכת שאילתא או על ידי פנייה למרכז ההישגים הלימודיים, בפקס שמספרו 09-7780726 או באמצעות דואר אלקטרוני. עליכם להצהיר בבקשה כי אתם יודעים שהציון האחרון הוא הקובע. שימו לב, משלוח ההצהרה איננו בגדר הרשמה לבחינה.
  לא עברתי את הבחינה, האם אוכל להיבחן שנית?
  סטודנט שנבחן פעם אחת בקורס וקיבל בבחינה ציון נכשל (פחות מ-60), רשאי להיבחן פעם שנייה ובלבד שעמד בדרישות הקורס. על הסטודנט להירשם לבחינה הנוספת באחד ממועדי הסמסטר שבו הוא למד את הקורס או במועדי הסמסטר העוקב שהקורס נלמד בו.