אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה
לקראת מפגש הנחיה ראשון
 • חומר הלימוד
  הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הנו בראש ובראשונה לימוד עצמי מן הכתוב, כלומר, מתוך ספרי הלימוד (המכונים לרוב "יחידות לימוד") ומתוך החומר הנלווה שהאוניברסיטה שולחת לבית הסטודנט. קריאת חומר הלימוד נדרשת כדי להשיב על המטלות הניתנות לאורך הקורס וכדי לעמוד בבחינת הגמר. חשוב לציין כי קריאת יחידות הלימוד חיונית גם כדי שמפגשי ההנחיה יהיו יעילים עבורכם. עם זאת, אין צורך לקרוא את כל היחידות בבת אחת. הלמידה נעשית לאורך זמן ובשלבים, המוכתבים במידה רבה על ידי מועדי הגשת המטלות.

 • מפגשי הנחיה
  במרבית הקורסים נקבעים בכל קבוצה מפגשי הנחיה פנים אל פנים עם מנחה המשובץ על ידי מרכז ההוראה של הקורס. המפגשים מיועדים לתרגול חומר הלימוד ומספקים הזדמנות ללבן בעיות שונות עם המנחה ועם עמיתיכם ללימודים. לקראת כל מפגש הנחיה עליכם להתעדכן בלוח הזמנים המופיע בחוברת הקורס ולדעת מה עליכם לקרוא מיחידות הלימוד לקראת המפגש.
  ראוי לציין כי המפגשים אינם תחליף ללימוד העצמי וכי אין כוונה, וגם לא ניתן בפועל, שהמנחה ילמד את כל חומר הלימוד של הקורס במפגשים.
  האם יש חובת השתתפות במפגשי ההנחיה?
  ההשתתפות במפגשי ההנחיה היא לרוב בחזקת רשות. היוצאים מן הכלל הם, למשל, מפגשי מעבדה, סדנאות בתקשורת, סיורים לימודיים וכדומה. אם בקורס שלך יש מפגש חובה, יצוין הדבר בחוברת הקורס במסגרת עמידה בדרישות לקבלת נקודות זכות (נ"ז) בקורס ובטבלת הקורסים השנתית בידיעון האקדמי (בהערה מספר 47).
  מה עליי לעשות אם לא מתאפשר לי להשתתף במפגש הנחיה?
  אם נבצר מכם להשתתף במפגש הנחיה של קבוצתכם, תוכלו בדרך כלל להשתתף במפגש מקביל של קבוצה אחרת המקיימת מפגשים במתכונת זהה לזו של קבוצתכם. את ההשתתפות במפגשי הנחיה של קבוצת לימוד שאינכם שייכים לה יש לתאם מראש עם מרכז ההוראה.
  מידע על המפגשים בקבוצות אחרות ניתן למצוא בשאילתא [דוגמא].
  אילו סוגי הנחיה קיימים? (מהן הנחיה רגילה, הנחיה מוגברת והנחיה אינטראקטיבית?)
  • הנחיה רגילה: מתכונת הכוללת בדרך כלל חמישה עד שמונה מפגשים בני שעתיים עד שלוש שעות כל אחד במהלך הסמסטר. מועדי המפגשים בהנחיה רגילה של מרבית הקורסים מתפרסמים באתר האוניברסיטה במערכת חיפוש קבוצות לימוד.
  • הנחיה מוגברת: בקורסים רבים מוצעת לבחירת הסטודנטים מתכונת הנחיה אינטנסיבית יותר, המכונה "הנחיה מוגברת". במתכונת זו מתקיימים כמעט מדי שבוע בשבוע מפגשים בני שעתיים עד שלוש שעות. מועדי המפגשים מתפרסמים באתר האוניברסיטה במערכת חיפוש קבוצות לימוד. הנחיה מוגברת כרוכה בתוספת תשלום, ולכן רק סטודנטים שנרשמו מראש להנחיה במתכונת זו רשאים להשתתף במפגשיה. תשלום התוספת עבור ההנחיה המוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
  • לימודים ללא מפגשי הנחיה: סטודנטים שאינם מעוניינים להשתתף במפגשי הנחיה יכולים להירשם במרבית הקורסים ללימודים ללא הנחיה כלל. סטודנטים אלה ישובצו לאחת הקבוצות בקורס ויקיימו קשר ישיר עם המנחה בכתב, בטלפון או בדואר אלקטרוני.
  • מפגשי הנחיה אינטראקטיביים מרחוק: בקורסים מסוימים חלק ממפגשי ההנחיה מתקיימים באמצעות טכנולוגיות תקשורת מתקדמות. המנחה והסטודנטים נמצאים במקומות שונים ומרוחקים אלה מאלה (בכיתה, במשרד או בבית) ונעזרים בטכנולוגיות התקשורת כדי לקיים שיעור משותף. מפגשי ההנחיה האינטראקטיביים מרחוק מתקיימים בזמן אמת, והם מוקלטים ומוצעים לסטודנטים לצפייה חוזרת או כחלופה למפגש החי באתרי הקורסים.
  אילו סוגי טכנולוגיות למידה מרחוק קיימים?
  • מערכת "אופק" – מערכת המאפשרת לקיים שידור חי של מפגש מן האולפן שבקמפוס האוניברסיטה ברעננה ישירות למחשב האישי של הסטודנט. הלומדים מרחוק רואים ושומעים את המנחה על גבי מסך המחשב האישי. במהלך השיעור מתקיימת תקשורת שוטפת בין הסטודנטים לבין המנחה באמצעות טלפון וצ'ט. כמו במפגש הנחיה פנים אל פנים, גם במפגש דרך "אופק" הסטודנטים מוזמנים לענות על שאלות שהמנחה מעלה ולהציג שאלות בפני המנחה ובפני סטודנטים אחרים.
  • מערכת וידאו קונפרנס – מערכת המאפשרת לצלם מפגש הנחיה המתקיים באחד ממרכזי הלימוד ולהעבירו בשידור חי למרכזים אחרים. המנחה נמצא במרכז הלימוד שממנו משודר השיעור. כלומר, הסטודנטים יכולים לצפות בשידור החי ולהשתתף במפגש ההנחיה באחד ממרכזי הלימוד שאליהם המפגש מועבר, ובמקרים מסוימים דרך מחשבם האישי. הקישור לשידור החי של המפגש יופיע באתר הקורס.
  • כיתה וירטואלית – מערכת המאפשרת העברת שיעורים חיים דרך האינטרנט אל המחשב האישי של הסטודנטים. המחשב האישי משמש כלוח הלימוד, ובאמצעותו המנחה מציג את השיעור. השיעור מתבסס על תקשורת קולית (לעתים ניתן לצפות במנחה גם בווידאו), והסטודנטים יכולים לשאול שאלות, לקבל מענה (בקול או בהודעה כתובה) ולתקשר עם שאר המשתתפים במפגש.

 • מרַכֵּז הוראה
  לכל קורס יש מְרכֵּז הוראה, האחראי על התכנון האקדמי והאדמיניסטרטיבי של הוראת הקורס ועל תיאום הפעילויות המתנהלות במהלכו. מרכז ההוראה כותב את המטלות ואת בחינת הגמר של הקורס. הוא מגייס את המנחים, מכשיר אותם, משבץ אותם לקבוצות הלימוד ומעריך את עבודתם. מרכז ההוראה הנו הכתובת לכל פנייה בנושאים אקדמיים ואדמיניסטרטיביים הקשורים לקורס הנלמד. בחוברת הקורס ובשאילתא מצוינים פרטי ההתקשרות עם מרכז ההוראה.

 • מנחה
  תפקידו של המנחה הוא לסייע לסטודנט ללמוד את הקורס ולעזור לו להבין באופן מעמיק יותר את חומר הלימוד. המנחה בודק את המטלות, ובאמצעות המשוב שהוא נותן בציון המטלה ובהערות המתלוות לה הסטודנטים לומדים כיצד עליהם לשפר את למידתם. במפגשי ההנחיה המנחה מתרגל את חומר הלימוד, מסביר את הטעון הסבר, מבהיר את המודלים ואת המושגים וכדומה. לקראת סיום הסמסטר המנחה מספק דגשים והנחיות להכנה יעילה לבחינת הגמר.
  לכל מנחה שעת קבלה טלפונית, שאת פרטיה ניתן למצוא בלוח המפגשים. כמו כן באתר הקורס מופיע פירוט שעות הקבלה הטלפוניות של מנחים נוספים בקורס (אם ישנם כאלה).

 • אחראי אקדמי
  לכל קורס יש אחראי אקדמי, שהוא חבר סגל אקדמי בכיר האחראי לפיקוח האקדמי על הוראת הקורס.

 • מֶרכַּז הלימוד
  מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה, הפזורים בכל רחבי הארץ, משמשים כמקומות ההתכנסות למפגשי ההנחיה. במרבית מרכזי הלימוד ניתנים גם שירותים שונים כגון: הרשמה, ייעוץ, שירותי מחשבים ועוד.
  איך אמצא את הכיתה שבה מתקיימים מפגשי ההנחיה?
  במרכז הלימוד (לרוב בסמוך לחדר רכזים או למזכירות) ניצבים לוחות שעליהם מופיע פירוט הקורסים, מספריהם ומספר כיתת הלימוד הרלוונטית. לרוב אפשר גם לפנות לחדר הרכזים או למזכירות.
  איך אוכל להחליף את מרכז הלימוד?
  באמצעות פנייה למוקד הפניות או באמצעות מערכת שאילתא.

 • קבוצות לימוד (ק"ל)
  קבוצת הלימוד היא המסגרת שבה הסטודנטים לומדים את הקורס. קבוצת הלימוד כוללת מנחה וסטודנטים. בעת ההרשמה הסטודנטים מציינים את מרכז הלימוד (שמו ומספרו) ואת מספר קבוצת הלימוד שבהם הם מעוניינים ללמוד. עם זאת, אישור פתיחתה של קבוצת לימוד מותנה במספר הנרשמים לקבוצה.
  איך אוכל להחליף את קבוצת הלימוד?
  באמצעות מערכת שאילתא או פניה אל מוקד הפניות והמידע.

 • אתר הקורס
  לכל קורס הנלמד באוניברסיטה הפתוחה יש אתר באינטרנט. אתרי הקורסים מאפשרים לקיים תקשורת זמינה ושוטפת בין כל השותפים ללמידה ולהוראה בקורס. באתרים אלה ישנה גם כניסה למערכת המטלות המקוונת, המאפשרת משלוח מקוון של מטלות. מרכז ההוראה או מתקשב מטעמו קובעים אילו תכנים יופיעו באתר. באתר הקורס מתפרסמים גם חומרי לימוד כגון: עדכונים ליחידות הלימוד, תרגול נוסף, דוגמאות של מבחנים, משובים לממ"נים, המחשות, לומדות, שיעורי וידאו מוקלטים, חומרי העשרה ועוד.
  הכניסה לאתר מתבצעת באמצעות סיסמה מכל עמדת מחשב שיש בה חיבור לאינטרנט (בבית, במקום העבודה, ממחשב של חבר ומעמדות מחשב במרכזי הלימוד), בשעות ובימים הנוחים לכם [מועדי הוראה ומפגשי הנחיה בידיעון האקדמי].

 • סטודנט הלומד מחו'ל
  סטודנט, אשר רשום באוניברסיטה בסטטוס של סטודנט הלומד מחו"ל, זכאי לקבל שירותים שונים כמו אפשרות להיבחן בחו"ל ולהשתתף במפגשים חיים של קבוצות הנחיה בכיתות וירטואליות, וידאו קונפרנס או אופק (אם קיימות בקורס). פרטים נוספים ניתן למצוא בקישוריות האלה:
  תואר ראשון
  https://www.openu.ac.il/overseas/ba_students.html
  תואר שני
  https://www.openu.ac.il/overseas/ma_students.html