אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה
מוקד הפניות
מוקד הפניות אחראי למסירת מידע מדויק ומקצועי ולמתן שירותים אדמיניסטרטיביים לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. ניתן לפנות למוקד הפניות בכל שאלה. אם מוקד הפניות אינו הכתובת הנכונה לקבלת השירות המבוקש, נציגי השירות יפנו אותך לגורם המטפל. שעות פעילות: ימים א-ה 19:00-08:30, בטלפון 09-7782222, 3500* או באמצעות דואר אלקטרוני.

מערכת שאילתא: שירותים אינטראקטיביים לסטודנטים באמצעות תקשורת ואינטרנט
מערכת שאילתא היא מערכת אינטראקטיבית המספקת מידע רב הנחוץ למהלך הלימודים. בשאילתא תוכלו לקבל שירותים ומידע עדכני הן בנושאים כלליים, הן בנושאי הקורס שאתם לומדים והן בנושאים אישיים הקשורים ללימודיכם באוניברסיטה. קישור למערכת שאילתא נמצא בדף הכניסה לאתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה ("אוֹפְּנֶט"). או בכפתור זה. אפשר לנצל את המערכת למגוון שירותים כמו: הרשמה לקורסים, הרשמה לבחינות ולהדרכות בספרייה, משלוח מטלות מחשב, שליפת ציוני מטלות וציוני בחינות, קבלת מידע עדכני על מפגשים, קריאת הודעות אישיות ומעקב אחר פניות אישיות. ניתן להצטרף למערכת שאילתא באמצעות הסיסמה שקיבלתם לאחר הרשמתכם לקורס הראשון.

קול האו"פ
קול האו"פ היא מערכת מענה טלפוני ממוחשבת הפועלת בכל ימות השבוע בכל שעות היממה. ההזדהות בקול האו"פ היא באמצעות הקוד האישי שנשלח אליכם לאחר הרשמתכם לקורס הראשון. קול האו"פ מספק מידע בנושאים שונים כגון: הרשמה, משלוח חומרי לימוד, מועדי הנחיה, ציונים ועוד. מספר הטלפון של קול האו"פ: 09-7781111.

מרכז ההישגים הלימודיים
המרכז מטפל בנושאים מגוונים כגון: מטלות, בחינות גמר, מבחני אמי"ר, הכרה בלימודים קודמים, אישורי תכניות לימודים, אישורי זכאות לתואר, אישורי לימודים וגיליונות ציונים. אפשר לפנות למרכז בפקס למספר 09-7780726, בדואר (לכתובת: מרכז ההישגים הלימודיים, קריית האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה), ודרך מוקד הפניות והמידע, קול האו"פ או מערכת שאילתא.