אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה
מוקד הפניות

המוקד נותן שירות טלפוני ובתקשורת כתובה לסטודנטים במהלך הלימודים האקדמיים. ניתן לפנות למוקד הפניות והמידע בכל שאלה. אם במוקד לא יימצא המענה לפנייתכם – יפנו אתכם נציגי השירות לגורם הרלוונטי לנושא הפנייה.

המוקד פועל בימים א-ה בין השעות 19:00-08:30, למעט בימים שבהם אין קבלת קהל באוניברסיטה, כמפורט בטבלת קבלת קהל בחגים ומועדים בלוח השנה האקדמי. בעת הפנייה למוקד לקבלת מידע אישי, יש להצטייד במספר הזהות ובקוד האישי.

פרטי התקשרות: טל' 3500* או 09-7782222 שלוחה 1 או דוא"ל: infodesk@openu.ac.ilמערכת שאילתא: שירותים אינטראקטיביים לסטודנטים באמצעות תקשורת ואינטרנט

במערכת שאילתא ניתן לקבל מידע חיוני ומגוון, אישי וכללי, בכל עת, מכל מחשב המחובר לאינטרנט, מהבית או ממקום העבודה, ולבצע פעולות ברמת אבטחה גבוהה, תוך שמירה על פרטיות. המערכת מספקת מידע יעיל ומקיף, מקצרת תהליכים וחוסכת זמן.
הגשת מועמדות מקוונת: תואר שני, תואר לאחר תואר, חוג לאחר תואר, לימודי תעודה, תעודת הוראה, שנת השלמה בחשבונאות.
קורסים: באמצעות שאילתא אפשר להירשם לקורסים, לבצע שינויים בהרשמה, לקבל מידע על משלוח חומר הלימוד, על לוח המפגשים, על צוות הקורס, על עמיתים ללימוד הקורס ולקבוצת הלימוד, על שכר הלימוד והסדרי תשלומים ועוד.
בחינות: באמצעות שאילתא אפשר להירשם לבחינות הגמר, לבצע שינויים בהרשמה לבחינה, לקבל מידע על מועדי הבחינות, מרכזי הבחינה וחומר העזר המותר בשימוש ולהירשם לבחינות סיווג רמה באנגלית ולבחינות הפטור וסוף רמה באנגלית.
מעקב אחר מהלך הלימודים: הסטודנטים יכולים לקבל ציוני בחינות ומטלות, להיכנס לקישורים של אתרי קורסים בתלם, לקבל סיכום מצב לימודים, להתוודע לזכויות בדיקנט הסטודנטים ועוד.

קיצור תהליכים וחיסכון ניכר בזמן: באמצעות המערכת אפשר לפנות לאוניברסיטה בבקשות לאישור שכר לימוד ולקבלת מחברת בחינה סרוקה. אפשר לשלוח מטלות מחשב ולראות את הציונים מיד עם פרסומם. המערכת מאפשרת לעקוב אחר הטיפול בפניות למחלקות השונות.

מערכת הפניות בשאילתא: במערכת הפניות בשאילתא עומדים לרשות הסטודנטים שירותים מקוונים החוסכים זמן יקר של פניות ובירורים בערוצים אחרים. באמצעות המערכת הפנייה מגיעה ישירות לגורם המטפל באו"פ ואפשר לעקוב אחר התקדמות הטיפול בפנייה. כמו כן אפשר להיעזר במערכת בנושאים הקשורים לשינויים בהרשמה, הזמנת תעודת סטודנט, שכר לימוד והחזרים כספיים, הזמנת אישור השתתפות בבחינה, סריקה של מחברת בחינה, הרשמה לבחינת אמיר"ם, הזמנת אישור לימודים, הרשמה לאירועים, הרשמה לכתיבת עבודה סמינריונית, הרשמה לסדנאות מיומנויות למידה ועוד.

מערכת מפ"ה (מערך פעילות האו"פ): המערכת מאפשרת לסטודנטים לצפות בלוח זמנים המכיל את מרבית הפעילויות הלימודיות והמינהליות הקשורות. לוח הזמנים הוא אישי ודינמי, באמצעותו יכולים  הסטודנטים לראות  את  הפעילויות הרלוונטיות לקורסים שבהם הם לומדים.

דיקן הסטודנטים: הגשת בקשה למלגת סיוע, הזמנת אישורים לפר"ח ולקבלת הנחה בתחבורה ציבורית. אגודת הסטודנטים – חברות באגודה,  תשלום דמי רווחה.


קול האו"פ

קול-האו"פ הוא מענה טלפוני ממוחשב הפועל בכל ימות השבוע בכל שעות היממה.

ניתן לבצע בקול-האו"פ בלבד את הפעולות הבאות: הזנת פרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזרים כספיים, עדכון פרטי כרטיס אשראי בהרשאה הקבועה לחיוב. כדי לשמור על חיסיון המידע הנמסר בקול-האו"פ מתבקשים הסטודנטים הפונים אליו להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות והקוד האישי (בן ארבע ספרות), שנקבע להם יחד עם פרטי ההזדהות למערכות המקוונות, במערכת מתחברים בקלות.

סטודנטים יכולים להתעדכן בקוד האישי שנקבע להם במערכת שאילתא, בתפריט עדכון פרטים אישיים.מרכז ההישגים הלימודיים

המרכז מטפל בנושאי מטלות, בחינות גמר, מבחני אמי"ר/ם ואישורי לימודים. במרכז נמצאת מזכירות הועדה לאישור תכניות לימודים, מזכירות הועדה ללימודים קודמים, מזכירות הוועדה לתואר שני, מזכירות שנת השלמה בחשבונאות ומזכירות הועדה לתעודת הוראה ולימודי לתעודה .

מרכז ההישגים הלימודיים נמצא בקריית האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, רעננה. אפשר לפנות אישית, לאשנב ההרשמה במרכז ההרשמה, בשעות קבלת הקהל: בימים א-ה, בין השעות 15:30-08:30, למעט בימים שבהם אין קבלת קהל במוסדות האוניברסיטה, כמפורט בלוח הזמנים האקדמי.

אפשר לפנות באמצעות פקס: 09-7780726, דואר, מוקד הפניות והמידע, או מערכת שאילתא.
שירותים מסוימים שנותן מרכז ההישגים הלימודיים כרוכים בתשלום (כגון הנפקת תדפיסי מצב לימודים) וניתן לקבלם באמצעות מערכת שאילתא או מוקד הפניות והמידע, זאת בתנאי שהתשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי.