המאגר המלא של המסמכים והתעודות הקשורות בממלכת ירושלים הצלבנית
 
ה"רגסטה" (Regesta ) היא המאגר המלא של המסמכים והתעודות הקשורות בממלכת ירושלים הצלבנית, ונכתבו בארץ ישראל של המאות 13-12. אפשר ללמוד מהתעודות על החיים בממלכה, על עסקאות רכוש, על אנשים ומוסדות, החיים הדתיים והמקומות הקדושים.כל אלה נוגעים לנוצרים, מוסלמים ויהודים. 
 
התעודות המקוריות כתובות בלטינית, צרפתית עתיקה, עברית, ערבית ושפות נוספות והן מפוזרות בספריות וארכיונים רבים. בשנה האחרונה תורגמו לאנגלית ורוכזו התעודות הללו בארכיון דיגיטלי, שפותח על ידי צוות חוקרים בהשתתפות פרופ' איריס שגריר מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. 
 
המאגר נגיש ופתוח לכל, והוא כלי מחקרי חשוב המאפשר לחוקרים מהארץ ומרחבי העולם לחפש אישים, מקומות ואירועים המרכיבים את פסיפס החיים בממלכת ירושלים הצלבנית.