לומדים או"פ מחו"ל

האוניברסיטה הפתוחה לומדים או"פ מחו"ל

 

תואר ראשון – סטודנטים רשומים

לאחר הרשמה

המידע המפורט נמצא במדריך לסטודנט החדש. המדריך מתייחס לכלל הסטודנטים באו"פ. כאשר ישנו בטקסט מידע שרלבנטי לסטודנט חו"ל, הוא יופנה לכתובת ייחודית לסטודנטים חו"ל.

סיסמאות הכניסה הראשוניות נשלחות בדואר לכתובתך.
להלן תשובות לשאלות נפוצות בנושאים אלו.

אפשר לבצע שינויים בהרשמה (‏החלפת קורס/דחיית לימודים/החלפה+דחייה/ביטול הרשמה)‏ בהתאם למפורט בטבלת תקופות הזכאות לשינויים והעלויות. ברוב המקרים שינויים אלו כרוכים בתשלום, שנקבע על-פי התאריכים שבהם מתבצעים השינויים (‏ראו פירוט בטבלה‎)‏.
לאחר התאריך האחרון הנקוב לגבי כל שינוי, לא ניתן לבצע את השינוי והרשמתך תישאר כפי שהיא. על כן, חשוב ביותר לבדוק את תאריכי הזכאות.
פניות לשינויים בהרשמה יש להעביר בכתב למרכז ההרשמה, לפקס 972-9-7780651, או בדוא"ל לכתובת Students_Overseas@openu.ac.il.

מפגשי הנחיה וירטואליים

כן. אם בקורס שאליו נרשמת, יש קבוצת הנחיה של כיתה וירטואלית,וידאו קונפרנס או אופק. מפגשים אלה מתקיימים בזמן אמת, כאשר המנחה והסטודנטים נמצאים במקומות שונים ומרוחקים אלו מאלו (‏בכיתה, במשרד או בבית, בארץ או בחו"ל‎)‏ ונעזרים בטכנולוגיות תקשורת שונות כדי לקיים שיעור משותף.

אם בקורס קיימת קבוצה כזו, תישלח אליך הודעה‏.
סטודנט חו"ל, שרשום לקורס שבו יש קבוצת הנחיה וירטואלית, מקבל הרשאה אוטומטית לכניסה ולהשתתפות באותה קבוצה.

ייתכן שמועדי המפגשים של הקבוצה הווירטואלית אינם מתאימים לך, אם בשל אילוצי עבודה או התחייבויות אחרות ואם בשל הבדלי השעות בין הארץ לבין מקום מגוריך. לא ניתן להתאים את מפגשי הקבוצה למועדים הנוחים לך, אך אפשר לצפות באתר הקורס במפגשים המצולמים.

ייתכן שבקורס שאליו נרשמת, היו בעבר קבוצות כאלה ומפגשיהן צולמו והועלו לאתר. במקצת הקורסים צולמו מפגשי הנחיה בכיתות והועלו לאתר. אם יש מפגשים מצולמים, הדבר יצוין באתר הקורס, וכמובן שאפשר לצפות בהם.

ייתכן בהחלט שבמקצת הקורסים לא יהיו מפגשים אינטראקטיביים או מצולמים, ואזי יהיה עליך ללמוד אותם ללא כל מפגשי הנחיה.

הלימודים בקורס

בחוברת הקורס ובאתר הקורס.

למנחה הקורס שאליו שובצת ו/או לקבוצת הדיון המתאימה באתר הקורס.

באתר הקורס אפשר למצוא רשימה של אותם סטודנטים שאישרו את הפרסום של פרטי הקשר עמם.

ברוב הקורסים אפשר להגיש את המטלות דרך אתר הקורס במערכת המטלות המקוונת. אם הדבר אינו מתאפשר, אפשר לשלוח את המטלה בדואר למנחה הבודק. להלן המידע המלא באשר למטלות.

בחינות

הבחינות מתקיימות בנציגויות ישראל בחו"ל (‏שגרירויות או קונסוליות‎)‏.

האו"פ מבטיחה לשבץ אותך לנציגות הקרובה למקום מגוריך, שבה אפשר לקיים את הבחינות. לעתים מסתבר כי הנציגות הקרובה – רחוקה למדי וההתייצבות לבחינה כרוכה בטיסה, הוצאות נוספות וכו'. כדי להימנע מהפתעות בנושא זה, רצוי מאוד לברר בהקדם את מקום הבחינה המיועד לך באמצעות יצירת קשר.

הבחינות מתקיימות לאחר סיום הסמסטר. סטודנטים חו"ל נבחנים באותו מועד ובאותה בחינה שבה נבחנים הסטודנטים בארץ (‏למעט מקומות שבהם אין זה אפשרי מפאת הבדלי השעות‎)‏.

כחודשיים לפני הבחינה נשלחת הודעה על התאריכים המוצעים לבחינה ועל מקום הבחינה. בהודעה מופיע מידע מפורט ומחייב בנושא הבחינות. מתוך התאריכים המוצעים, יש לבחור מועד אחד (‏לכל קורס‎)‏ ולהירשם לבחינה. ההרשמה לבחינות בחו"ל נסגרת 20 ימי עבודה לפני המועד. בהמשך יישלח זימון לבחינה בהתאם לתאריך הנבחר ובו מקום הבחינה, שם איש הקשר, טלפון להתקשרות והוראות כלליות.
למניעת ספק, האוניברסיטה הפתוחה לא תישא בהוצאות ו/או נזקים כלשהם בקשר להשתתפות בבחינות לרבות אי-השתתפות, דחייה או איחור בשעת התחלת הבחינה.

הבחינות מחו"ל נבדקות רק לאחר הגיען לארץ. עם הגיען, נעשים כל המאמצים כדי להעבירן לבדיקה ולקבל את הציון במהירות האפשרית. עם זאת, אין לאו"פ כל דרך להבטיח את מועד הגעתן של הבחינות. לכן, על הסטודנטים בחו"ל לדעת מראש שלא יקבלו את ציוניהם במועד שבו יקבלו אותו סטודנטים בארץ, ולעתים יעבור זמן רב עד לקבלת הציון. אם הציון לא התקבל עד 25 יום מתאריך הבחינה (‏משך הזמן המקובל, אך לא המובטח‎)‏, מוצע לפנות בבקשה לבירור‏.

סטודנט באו"פ זכאי להיבחן בשני מועדים בכל קורס. בשונה מסטודנט בארץ שזכאי להיבחן במועד א' ובמועד ב' בסיום הסמסטר שבו למד את הקורס, סטודנט חו"ל זכאי להיבחן רק במועד אחד (‏בכל קורס‎)‏ בסמסטר. זאת כיוון שהאו"פ אינה יכולה להבטיח לנבחני מועד א' שיקבלו את ציון הבחינה במועד שיאפשר להם הרשמה למועד ב'. סטודנט חו"ל יכול להיבחן בשנית במועדי הבחינות של הסמסטר העוקב שבו נלמד הקורס. אולם, למרות הכתוב למעלה, אם לוח הזמנים יאפשר זאת, יוכל הסטודנט להיבחן פעמיים באותו הסמסטר.

הסטודנטים בחו"ל נבחנים באותו מועד ובאותה בחינה שבה נבחנים הסטודנטים בארץ (‏למעט מקומות שבהם אין זה אפשרי מפאת הבדלי השעות‎)‏.
הבחינות מתקיימות בדרך-כלל בנציגויות ישראל בחו"ל (‏שגרירויות או קונסוליות‎)‏. הסטודנט יציין בטופס ההרשמה שלו את הנציגות שבה הוא מעוניין להיבחן. על המקום שבו תתקיים הבחינה תחליט האוניברסיטה הפתוחה, תוך התחשבות בבקשת הסטודנט ועל-פי האפשרויות והתנאים העומדים לרשותה. היות שמקום הבחינה יכול להיות רחוק ממקום מגוריך, מומלץ מאוד לברר, טרם הרשמתך, את מקום הבחינה שיותאם לך על-פי כתובתך בחו"ל.
שאילת שאלות במהלך בחינה: עקב הפרשי השעות ואילוצים של הנציגויות, יתכנו מועדי בחינה בהם לא ניתן יהיה לקבל תשובות והבהרות במהלך הבחינה.
לבירור מקום הבחינה עליך ליצור איתנו קשר‏ ולציין את מקום מגוריך בחו"ל.

ככלל האו"פ תעשה כל מאמץ לתת התאמות לבחינות לסטודנטים חו"ל, אולם קיימות התאמות שלא יינתנו בבחינות בחו"ל בשום מקרה.
חובת מתן התאמות חלה בישראל בלבד.
כאשר סיבת הבקשה היא לקויות למידה, יש לפנות ליחידה לסטודנטים עם לקויות למידה לפחות חודשיים לפני הבחינה (‏לפחות 35 ימי עבודה‎)‏.
סיבות אחרות לבקשה לתנאי בחינה מיוחדים, יש להפנות לדיקנט הסטודנטים.

עבודות סמינריוניות

במדעי הרוח והחברה, ובחלק מן הדיסציפלינות של המדעים, הסטודנטים נדרשים לכתוב עבודות סמינריוניות בשניים מהקורסים המתקדמים הנלמדים במסגרת התואר. העבודה הסמינריונית מאפשרת להתעמק באופן עצמאי בסוגיה המעניינת אתכם במיוחד, ולערוך בה מחקר משלכם.

כן, אם הקורס מוצע ללימודים בחו"ל ואם התקבל אישור ממרכז ההוראה של הקורס להרשמה לעבודה הסמינריונית.

ככל סטודנט, גם סטודנט חו"ל חייב לבקש ולקבל את אישורו של מרכז ההוראה בקורס לכתיבת העבודה ולנושא העבודה. יש להפנות את תשומת ליבו של מרכז ההוראה כי מדובר בסטודנט חו"ל כדי שיוכל לוודא שלסטודנט יש גישה לחומרים, מאגרי מידע, אוכלוסיות מחקר וכו' החיוניים לכתיבת העבודה.

הסטודנט יופנה למדריך שילווה אותו בשלבים השונים של כתיבת העבודה.

לא. סטודנט חו"ל אינו מחויב בפגישות פנים אל פנים עם המדריך (סטודנט בארץ מחויב ל-2 פגישות לפחות) וניתן לקיים את הקשר באמצעים אחרים (טלפון, דוא"ל, סקייפ וכו'). עם זאת, מומלץ מאד לנסות ולתאם עם המדריך פגישה פנים אל פנים אם מתאפשר (בעת חופשות בארץ וכו').

אנגלית כשפה זרה

כן. הוכחת ידע באנגלית היא תנאי לקבלת התואר, והיא תנאי קבלה לקורסים מתקדמים שהם הכרחיים לתואר.

ידע נדרש באנגלית אפשר להוכיח על-ידי קבלת פטור בבחינות מיון מתאימות, או על-ידי סיום בהצלחה של קורס אנגלית ברמה A.

בחינות המיון הן אמי"ר, אמיר"ם או פסיכומטרי. בהתאם לתוצאות הבחינה נערך המיון לרמת האנגלית של כל סטודנטית וסטודנט. אם הסטודנט זקוק ללימודי אנגלית הוא יסווג לרמות E (‏הנמוכה ביותר‎)‏ עד A (‏הגבוהה ביותר‎)‏. אם רמת האנגלית של הסטודנט עונה על הדרישות, הסטודנט יסווג לפטור באנגלית. מבחני המיון נערכים בארץ בלבד, לא ניתן להיבחן בחו"ל.

בשונה מסטודנטים בארץ, סטודנטים בחו"ל רשאים להירשם ללימודי אנגלית כשפה זרה (‏ברמות A-E‎)‏ בלי לעבור קודם את מבחן המיון הנערך רק בארץ. סיום בהצלחה של קורס ברמה A יענה על דרישת הידע באנגלית. לימוד אנגלית ללא סיווג לרמה הוא על אחריות הסטודנט.

לא חייבים להעביר לאו"פ את סיווג האנגלית. כאמור, אפשר להירשם לקורס אנגלית ברמה שתיבחר על-ידך. רצוי כמובן לבחור את רמת הקורס המתאימה לסיווג שקיבלת.
פטור שהתקבל בבחינה פסיכומטרית או באוניברסיטה אחרת יש לשלוח למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה (‏‏מקור + צילום‎‎)‏.‏

מומלץ להתחיל בלימודי האנגלית מוקדם ככל האפשר. קבלת התואר וגם הרשמה לקורסים מתקדמים (‏שהם הכרחיים לתואר‎)‏ מותנים בהוכחת ידע באנגלית ברמה אקדמית.
האפשרות ללמוד ללא מבחן מיון פתוחה רק בפני סטודנטים שכבר למדו לפחות סמסטר אחד כסטודנטים בחו"ל, לפני הסמסטר שבו הם רוצים ללמוד את הקורס באנגלית.

עליך לגשת לבחינת מיון באנגלית שתקבע את רמתך. כאמור, בחינות אלו מתקיימות בארץ בלבד. לא ניתן יהיה להירשם לקורסי אנגלית (כולל לחזור על הקורס שבו נכשלת) ללא סיווג לרמת אנגלית.

סטטוס סטודנט חו"ל

סטטוס סטודנט חו"ל ניתן לך אם סימנת בהרשמתך לאו"פ שהִנך "סטודנט הלומד בחו"ל", או אם הודעת לאו"פ על כוונתך לשנות את מקום לימודיך מהארץ לחו"ל. סטטוס זה מחייב תשלום תוספת חו"ל בגין כל קורס שיילמד בחו"ל.
על סטודנט חו"ל חלים מועדי הרשמה ייחודיים, כללים מיוחדים, ולעתים גם מגבלות שהן ייחודיות לסטטוס זה.
לרשותך, כסטודנט חו"ל, עומדים אנשי קשר מיוחדים, שמכירים את הנושא וערוכים לפתרון בעיות ייחודיות, כמו כן, חומרי הלימוד יישלחו אליך לחו"ל ויתאפשר לך להיבחן בחו"ל.

אם אפשר לשלוח אליך את חומרי הלימוד לכתובת בארץ ובאפשרותך להגיע לבחינות בארץ, אין סיבה להיות בסטטוס סטודנט חו"ל ולשלם את תוספת חו"ל. לעומת זאת, אם ידוע לך מראש שאת הבחינות יהיה עליך לעשות בחו"ל, עליך להיות רשום כסטודנט חו"ל.

כן. אפשר לשנות את הסטטוס על-ידי משלוח הודעה באמצעות יצירת קשר‏. נא לציין מספר ת.ז. ושם.

מי שנרשם כסטודנט הלומד בארץ ולאחר מכן ישנה את סטטוס ההרשמה לסטטוס של סטודנט הלומד בחו"ל, יהיה חייב בתשלום תוספת חו"ל.
מי שנרשם כסטודנט הלומד בחו"ל ולאחר מכן ישנה את סטטוס ההרשמה לסטטוס של סטודנט הלומד בארץ, תוחזר לו תוספת חו"ל במלואה או בחלקה, כמפורט להלן: אם טרם נשלח חומר הלימוד – תוחזר לו תוספת חו"ל במלואה. אם נשלח חומר הלימוד ועד תום הסמסטר – יוחזר לו סכום השווה ל-50% מתוספת חו"ל.