לומדים או"פ מחו"ל

האוניברסיטה הפתוחה לומדים או"פ מחו"ל

 

קורסים בודדים - מתעניינים

על לימוד קורסים בודדים

כן.

לכל מי שמחפש אחד או יותר מהדברים הבאים:
  • רכישת השכלה כללית
  • השקעת זמן פנוי בלימוד, תרגול וחשיבה ברמה גבוהה
  • הרחבת הידע בתחומי עניין מסוימים
  • העמקת הידע בתחומי העבודה המקצועית
  • טעימה מתחומי ידע חדשים ומסקרנים
  • התנסות אקדמית בתחומי לימוד שונים לצורך בחירה של תחום לימוד עתידי
ולכל מי שאוהב ללמוד!

לא. אין תנאי קבלה. ההרשמה לאו"פ פתוחה לכל פונה ואינה מותנית בתעודת בגרות, במבחן פסיכומטרי או בכל תעודה אחרת.

ככל סטודנט אחר. אין באו"פ הבחנה בין מי שנרשם לקורסים אקדמיים מתוך כוונה ללמוד לתואר לבין מי שנרשם לקורסים ללא כוונה כזו.
לאחר הרשמתך לקורס הראשון תישלח אליך תעודת סטודנט רגילה כמו לכל הסטודנטים באו"פ.

התשובה העקרונית היא – כן. מעשית, יש לבדוק איזה מהקורסים שלמדת אכן יכולים להיכלל בתואר הרצוי לך. לחלופין – אפשר לבדוק באיזה תואר אפשר לכלול את כל או את רוב הקורסים שלמדת. מערך הייעוץ ללימודים אקדמיים של האו"פ עומד לרשותך כדי לסייע לך ולהחליט בנושא זה.

מתכונת הלימודים

לא. הקורסים המוצעים במסגרת זו הם בדיוק אותם קורסים המוצעים במסגרת לימודי התואר. בהרשמה לקורס אין כל הבחנה בין סטודנטים בעלי כוונות שונות והאוניברסיטה דורשת מכל הסטודנטים בקורס לעמוד באותן דרישות בדיוק.

הסטודנט מקבל לביתו חבילת חומר לימוד של הקורס שאליו נרשם. חלק הארי של זמן הלימודים יושקע בלימוד עצמי מתוך ספרי הקורס ובהכנת המטלות.
המטלות (‏עבודות בית‎)‏ נשלחות לבדיקה באמצעות מערכת מקוונת באתר הקורס, ומוחזרות לסטודנטים מתוקנות ומוערכות. בכל קורס חלה על הסטודנטים חובה להגיש מטלות, ולציוניהן יש משקל בחישוב הציון הסופי בקורס. לכל קורס לוח זמנים שעל-פיו מתקדמים הסטודנטים בלימוד החומר ובהגשת המטלות.
במהלך הקורס מתקיימים מפגשי הנחיה: המפגשים מספקים הזדמנות ללבן בעיות שונות עם המנחה ועם עמיתים ללימודים. המנחה עוזר/ת להתמקד בעיקרי הדברים שנלמדו בבית ומתרגל/ת פתרון בעיות, מאיר/ה נקודות קשות, ולעתים גם מוסיף/ה על החומר הכתוב במגמה לשפר את יכולתם של הסטודנטים להתמודד עם המטלות.

לא. אפשר ללמוד בקורס גם ללא הגשת מטלות או השתתפות בבחינה. ואולם, אם החלטת שלא להגיש מטלות ולא לגשת לבחינה המסכמת, פירוש הדבר שוויתרת על האפשרות לסיים את הקורס בהצלחה, לקבל ציון ולצבור נקודות זכות (‏קרדיט‎)‏ אקדמיות.

השתתפות במפגשי הנחיה פנים-אל-פנים המתקיימים בארץ אינה אפשרית לסטודנטים בחו"ל.
עם זאת, במקצת הקורסים מתקיימים מפגשי הנחיה אינטראקטיביים מרחוק וסטודנט חו"ל, שרשום אליהם, מקבל הרשאה אוטומטית לכניסה ולהשתתפות באותן קבוצות. קורסים אלה מתקיימים בזמן אמת, כאשר המנחה והסטודנטים נמצאים במקומות שונים ומרוחקים אלו מאלו (‏בכיתה, במשרד או בבית, בארץ או בחו"ל‎)‏ ונעזרים בטכנולוגיות תקשורת שונות כדי לקיים שיעור משותף. המנחה מציג את השיעור, והסטודנטים יכולים להשתתף, לשאול שאלות, לבקש הבהרות או להשיב לשאלות המנחה בעזרת אמצעי התקשורת העומדים לרשותם. השיעורים מוקלטים ומוצעים לסטודנטים לצפייה חוזרת (‏או כחלופה למפגש החי‎)‏ באתרי הקורסים. במקצת הקורסים מוצעים לצפייה מפגשי הנחיה פנים-אל-פנים שצולמו בעבר.
להלן מידע נוסף על הטכנולוגיות והמערכות הנהוגות באו"פ: ייתכן בהחלט שבחלק מן הקורסים לא יהיו מפגשים אינטראקטיביים או מצולמים, ואזי יהיה על סטודנט חו"ל ללמוד אותם ללא כל מפגשי הנחיה.

לא.

כן. אתרי הקורסים מאפשרים לך להשתתף בקבוצת דיון, להשתמש בעזרים,
להתקשר בדוא"ל ובטלפון עם צוות הקורס וליצור קשר עם סטודנטים אחרים בקורס.

הסטודנטים בחו"ל נבחנים באותו מועד ובאותה בחינה שבה נבחנים הסטודנטים בארץ (‏למעט מקומות שבהם אין זה אפשרי מפאת הבדלי השעות‎)‏.
הבחינות מתקיימות בדרך-כלל בנציגויות ישראל בחו"ל (‏שגרירויות או קונסוליות‎)‏. הסטודנט יציין בטופס ההרשמה שלו את הנציגות שבה הוא מעוניין להיבחן. על המקום שבו תתקיים הבחינה תחליט האוניברסיטה הפתוחה, תוך התחשבות בבקשת הסטודנט ועל-פי האפשרויות והתנאים העומדים לרשותה.
היות שמקום הבחינה יכול להיות רחוק ממקום מגוריך, מומלץ מאוד לברר, טרם הרשמתך, את מקום הבחינה שיותאם לך על-פי כתובתך בחו"ל.
לבירור מקום הבחינה עליך לפנות אלינו ‏‏ ולציין את מקום מגוריך בחו"ל.

בחירת הקורסים

כל תחומי הלימוד המוצעים לתואר ראשון פתוחים בפניך. בחירת התחום/ים תלויה, כמובן, בהעדפותיך ובנתוניך האישיים. מומלץ לעיין ברשימת הנושאים שאפשר ללמוד באו"פ. לחיצה על הנושא שמעניין אותך, תוביל אותך לקורסים באותו נושא. לחיצה על שמות הקורסים תוביל אותך לתיאורי הקורסים הללו, לרבות הדרישות בכל אחד מהם.

רצוי כמובן לבחור קורסים שאפשר ללמוד אותם ללא דרישה לידע אקדמי מוקדם. עומדות לרשותך שלוש אפשרויות לבחירת הקורס/ים:
  • רשימת קורסים מרחיבי-דעת: קורסים בתחומים שונים שהאו"פ מציעה לכלל הסטודנטים (‏אלו שלומדים לתואר ואלו שלא‎)‏ בכל תחומי הדעת, המאפשרים לכל סטודנט להרחיב את אופקיו, לפתח את כישוריו האינטלקטואליים ולהצדיק את מעמדו כאדם משכיל בחברה.
  • הקורסים מרחיבי-הדעת מסומנים בצלמית של ציפור , הממוקמת בראש תיאור הקורס בקטלוג הקורסים.
  • טבלת עזר לבחירת קורס ראשון: טבלה זו נועדה אמנם לעזור לסטודנטים לתואר ראשון לבחור את הקורסים ההתחלתיים בתארים השונים, אך כמובן שאותם קורסים מתאימים לכל מי שרוצה להתנסות בקורס ראשון בתחום מסוים.
  • אפשר גם לבחור קורסים שאינם נכללים ברשימות שלעיל, ובלבד שאין לאותם קורסים תנאי קבלה.

לא. מעבדות, סיורים, סדנאות וכו' – דורשים נוכחית פיסית של הסטודנט בכיתה ולא ניתן ללמוד אותם בחו"ל. גם בין הקורסים האחרים יש כאלו שאינם מוצעים בחו"ל.
אפשר לראות את הקורסים המוצעים בחו"ל לפי סמסטרים ובחתכים לפי מחלקות, נושאים וכו'.

בדרך-כלל לא. הקורסים לתואר שני מיועדים לסטודנטים שעמדו בתנאי הקבלה לאותו תואר.
במקרים מיוחדים בלבד ישנה אפשרות, גם למי שאינו רשום כסטודנט לתואר שני, להירשם לקורס אחד או לכמה קורסים מן התכניות לתואר שני. כל זאת, במידת האפשר ובאישור יועץ מורשה לתואר שני מן התחום הרלוונטי.

בסמסטר הראשון ללימודיך מותר להירשם לקורס אחד עד שני קורסים, כאשר ההרשמה היא לסמסטר רגיל (‏סמסטר סתיו או סמסטר אביב‎)‏, ולקורס אחד כאשר ההרשמה היא לסמסטר הקיץ.
לקראת ההרשמה לסמסטר הראשון ראוי לשקול את הזמן הפנוי העומד לרשותך, את הזמן שעבר מאז למדת לאחרונה ואת העובדה שבסמסטר הראשון עליך להסתגל למערכת ולשיטת לימוד שאינן מוכרות לך. למתחילים את לימודיהם באו"פ בסמסטר הקיץ, כדאי לדעת שמשכו של סמסטר הקיץ הוא כמחצית מזה של סמסטר רגיל, ועל כן, קצב ההתקדמות בקורס הנלמד בסמסטר זה הוא מהיר למדי.

הלימודים באו"פ מצריכים לימוד של יחידות הלימוד והחומר הנלווה אליהן, הגשת מטלות ועמידה במבחני סוף הסמסטר. לכן ההשקעה בלימודים היא חשובה ומשמעותית. ברור שקיימים הבדלים ניכרים בין הסטודנטים השונים, אך בדרך-כלל יש להקצות 12-10 שעות מדי שבוע לצורך לימוד חומרי הקורס.הלימודים באו"פ מצריכים לימוד של יחידות הלימוד והחומר הנלווה אליהן, הגשת מטלות ועמידה במבחני סוף הסמסטר. לכן ההשקעה בלימודים היא חשובה ומשמעותית. ברור שקיימים הבדלים ניכרים בין הסטודנטים השונים, אך בדרך-כלל יש להקצות 12-10 שעות מדי שבוע לצורך הלימוד של חומרי הקורס.

דוגמאות לקורסים כתובים אפשר למצוא באתר האו"פ: פאר – פתיחת אוצרות רוח.

מומלץ לפנות לייעוץ ללימודים אקדמיים באמצעות שאלון ייעוץ למתעניין או באמצעות הדוא"ל yeoots@openu.ac.il.
יתרונו של השאלון בכך שהוא מספק ליועץ מידע רב עליך ומאפשר לו להתאים לך את הייעוץ באופן מיטבי. נא לא לשכוח לציין שמדובר על לימודים מחו"ל.

הרשמה

בהרשמתך לקורסים, אין כל הבחנה בינך לבין כלל הסטודנטים באו"פ. אותם כללי לימודים, הרשמה ותשלום חלים על כל הנרשמים. יש נהלים ותשלומים ייחודיים לסטודנטים הלומדים מחו"ל ולכך יש התייחסות בהמשך.

בשנת הלימודים שלושה סמסטרים:
סמסטר סתיו (‏א‎)‏ – החל מחודש אוקטובר (‏כ-14 שבועות‎)‏
סמסטר אביב (‏ב‎)‏ – החל מחודש מרס (‏כ-14 שבועות‎)‏
סמסטר קיץ (‏ג‎)‏ – החל מחודש יולי (‏כ-9 שבועות‎)‏
לסטודנטים בחו"ל ובארץ אותו לוח זמנים בדיוק.

לא. אפשר להתחיל בכל אחד מהסמסטרים.

מועדי ההרשמה הרגילה זהים לסטודנטים בארץ ובחו"ל. מועד סיום ההרשמה המאוחרת הוא מוקדם יותר לסטודנטים חו"ל, וזאת כדי לאפשר לסטודנט בחו"ל לקבל את חומרי הלימוד במועד, לקראת פתיחת הסמסטר. את מועדי ההרשמה אפשר לראות כאן. בצד שמאל של הטבלה מופיעים מועדי ההרשמה לסטודנטים חו"ל.

כן. ראו בקישורים הבאים:

כן. לאחר הרשמתך אפשר לשנות את הסטטוס. פרטים בסטטוס סטודנט חו"ל.

בעת ההרשמה הראשונה לאו"פ עליך לשלם: שכר לימוד לקורס/ים (‏כולל בתוכו את עלות ספרי הלימוד‎)‏ + דמי הרשמה לסטודנט חדש, תשלום עבור תעודת סטודנט וכן תוספת חו"ל בגין כל קורס. תוספת זו היא עבור העלויות המיוחדות הכרוכות במשלוח של חומרי הלימוד לחו"ל ובקיום הבחינות בחו"ל.
ייתכנו תשלומים נוספים על-פי העניין: תוספת בגין הרשמה מאוחרת, תוספת קיץ, דמי רווחה וכו'.
את התשלומים שאינם שכר לימוד אפשר לראות כאן.

אפשר להירשם בהרשמה מקוונת באתר או באמצעות טופס הרשמה לסטודנט חדש, שאותו יש לשלוח בדואר לכתובת המצוינת בטופס.

במקצת המקרים, שבהם פרטיך כבר מצויים במערכת האו"פ, לא תתאפשר הרשמה מקוונת. במקרה כזה עליך להירשם באמצעות טופס הרשמה לסטודנט חדש, שאותו יש לשלוח בדואר לכתובת המצוינת בטופס.

המידע המפורט נמצא במדריך לסטודנט החדש. המדריך מתייחס לכלל הסטודנטים באו"פ ולאו דוקא לסטודנטים הלומדים מחו"ל. מידע רלוונטי לסטודנט חו"ל מצוי במידע לסטודנט חו"ל.