לומדים או"פ מחו"ל

האוניברסיטה הפתוחה לומדים או"פ מחו"ל

 

תואר שני - מתעניינים

על תואר שני

תואר "מוסמך אוניברסיטה" – M.A. או M.Sc. או M.B.A. (‏בהתאם לתחום התואר‎)‏.
התואר מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה והוא שווה ערך לתארים של האוניברסיטאות האחרות.

האו"פ מציעה לימודי תואר שני בתכניות הבאות:
 • מינהל עסקים
 • לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים
 • חינוך
 • מינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך
 • המחשבה הביולוגית‏
 • מדעי המחשב‏
 • לימודי תרבות

לא! אפשר ללמוד לתואר שני בחו"ל את התכניות הבאות בלבד:
 • מינהל עסקים (‏‏M.B.A.‎‎)‏‏
 • לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים (‏‏M.A.‎‎)‏‏
 • לימודי תרבות (‏‏M.A.‎‎)‏‏
 • מדעי המחשב (‏‏M.Sc.‎‎)‏ (‏אפשר ללמוד חלק מהקורסים בלמידה מרחוק, אך האו"פ אינה מתחייבת שיהיה אפשר לסיים את התואר השני כולו באמצעות למידה מרחוק‎)‏.
קבלה לקורסים בודדים
קיימת אפשרות, גם למי שאינו רשום כסטודנט לתואר שני, להירשם לקורס אחד או יותר מן התכניות לתואר שני. כל זאת במידת האפשר ובאישור יועץ. אם יש מגבלה על מספר הנרשמים לקורס, תינתן עדיפות לסטודנטים הרשומים ללימודי תואר שני.

מועמדות וקבלה

כן. ההרשמה לתואר שני מותנית בהצגת מועמדות ובעמידה בתנאי קבלה על-פי הדרישות של כל אחד מהתארים. להלן תקנון לימודים לתואר שני, ובו תיאור של הליך הגשת המועמדות (‏כולל טופס‎)‏, הדרישות הכלליות, תיאור הלימודים ועוד.

להלן הדרישות, התכניות והאתרים של כל אחד מהתארים:

בהחלט. להלן פירוט האפשרויות לקבלת ייעוץ:
 • מינהל עסקים (‏‏M.B.A.‎‎)‏‏: ייעוץ טלפוני – יועצים, ייעוץ מקוון – economics_yeutz@openu.ac.il
 • לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים (‏‏M.A.‎)‏‏: ייעוץ טלפוני וייעוץ מקוון – יועצים
 • לימודי תרבות (‏‏M.A.‎‎)‏‏: ייעוץ טלפוני וייעוץ מקוון – יועצים
 • מדעי המחשב (‏‏M.Sc.‎‎)‏: ייעוץ טלפוני – יועצים, ייעוץ מקוון באמצעות מזכירות המחלקה.

כן. הגשת המועמדות כרוכה בתשלום כמפורט בטבלת תשלומים אחרים. אפשר להגיש מועמדות ללימודי תואר שני כל השנה, באופן שוטף. לוח הזמנים של הגשת המועמדות לקראת הסמסטרים הקרובים מפורט בהנחיות הרשמה ללימודי תואר שני, בתת-סעיף "מועדי הגשת מועמדות".

עליך לחכות לתשובה מן הוועדה המחלקתית לתואר שני. הוועדה תדון בכל בקשה, ואם תמצא לנכון, תזמין את המועמד לריאיון או תבקש להגיש לה חומר משלים. הוועדה תוכל להגיע לאחת מההחלטות הבאות:
 1. לקבל את המועמד כסטודנט לתואר שני
 2. לקבל את המועמד כסטודנט לתואר שני עם דרישה ללימודי השלמה
 3. לקבל את המועמד ללימודים לתואר שני כסטודנט על-תנאי, עם פירוט התנאים הנדרשים כדי שיתקבל כסטודנט מן המניין
 4. לדחות את המועמד
 5. להפנות את המועמד ללימודי תעודה (‏למשל במדעי המחשב‎)‏.

עכשיו תוכל/י להירשם ללימודים כמתואר בהרשמה.
תוקף החלטות הקבלה א-ג שבסעיף הקודם הוא שנתיים מיום ההודעה על הקבלה. אם הסטודנט לא יירשם ללימודי התואר השני תוך פרק זמן זה, יהיה עליו להגיש מחדש את מועמדותו.

הכרה בלימודים קודמים

הוועדות המחלקתיות לתואר שני ישקלו מתן הכרה בלימודים קודמים לסטודנטים שכבר למדו בעבר קורסים רלוונטיים במסגרת לימודי תואר שני במוסד אקדמי אחר. היקף ההכרה המרבי והשיקולים להעניק הכרה שונים בכל תכנית ותכנית.

בעת הגשת המועמדות או לאחר שהתקבלת ללימודי התואר השני.

את הבקשה והמסמכים יש לשלוח אל:

מזכירות תואר שני
מרכז ההישגים הלימודיים
האוניברסיטה הפתוחה
דרך האוניברסיטה 1
רעננה 43537

לא.

סטודנטים שהגישו בקשה להכרה בלימודים קודמים ועדיין אין החלטה בעניינם, מתבקשים לשים לב ולא להירשם לקורס דומה או חופף בתוכנו לקורס שלמדו בעבר.

מתכונת הלימודים

שיטת הלימוד באו"פ מבוססת על לימוד עצמי. הסטודנטים, ובפרט אלו הלומדים לתואר שני, אמורים לקרוא ולעבד בכוחות עצמם את חומר הלימוד. כל סטודנט מפתח לעצמו שיטת למידה המתאימה לצרכיו והולמת את אופיו. עם זאת, האו"פ מספקת לסטודנטים כלים אחדים במטרה לסייע להם בתהליך הלמידה. בין הכלים הללו: מפגשי הנחיה, הנחיה וייעוץ טלפוניים, גישה למאגרי מידע ואתר מיוחד לקורס באינטרנט.
מקצת הקורסים מבוססים על יחידות לימוד כתובות של האו"פ (‏בדומה לקורסי התואר הראשון‎)‏, אך רבים מן הקורסים מבוססים על אסופות מאמרים ו/או ספרים מקצועיים הנלמדים בעזרת חוברות כתובות של מדריכי למידה.

השתתפות במפגשי הנחיה פנים-אל-פנים המתקיימים בארץ אינה אפשרית לסטודנטים בחו"ל. עם זאת, סטודנט חו"ל (‏כמו כל סטודנט בארץ‎)‏ משויך למנחה ספציפי/ת בקורס, שלו/ה הוא מגיש את המטלות וממנו/ה הוא מקבל תמיכה אקדמית.
במקצת הקורסים (‏בעיקר בתואר מינהל עסקים‎)‏ מתקיימים מפגשי הנחיה אינטראקטיביים מרחוק, וסטודנט חו"ל שרשום אליהם מקבל הרשאה אוטומטית לכניסה ולהשתתפות באותן קבוצות. מפגשים אלה מתקיימים בזמן אמת, כאשר המנחה והסטודנטים נמצאים במקומות שונים ומרוחקים אלו מאלו (‏בכיתה, במשרד או בבית, בארץ או בחו"ל‎)‏ ונעזרים בטכנולוגיות תקשורת שונות כדי לקיים שיעור משותף. המנחה מציג את השיעור, והסטודנטים יכולים להשתתף, לשאול שאלות, לבקש הבהרות או להשיב לשאלות המנחה בעזרת אמצעי התקשורת העומדים לרשותם. השיעורים מוקלטים ומוצעים לסטודנטים לצפייה חוזרת (‏או כחלופה למפגש החי‎)‏ באתרי הקורסים.
להלן מידע נוסף על הטכנולוגיות והמערכות הנהוגות באו"פ: ברבים מן הקורסים של תואר שני לא יהיו מפגשים אינטראקטיביים או הקלטות, ואזי יהיה על סטודנט חו"ל ללמוד אותם ללא כל מפגשי הנחיה.

בתכניות התואר השני המוצעות לסטודנטים בחו"ל, אפשר ללמוד את מרבית הקורסים מחו"ל. במקצת הקורסים יש צורך בתיאום ואישור המחלקה ללמידתם מחו"ל.
אפשר גם לראות את הקורסים המוצעים בחו"ל לפי סמסטרים ובחתכים של מחלקות, נושאים וכו'.

לא.

כן. אתרי הקורסים מאפשרים לך להשתתף בקבוצת דיון, להשתמש בעזרים, להתקשר בדוא"ל ובטלפון עם צוות הקורס וליצור קשר עם סטודנטים אחרים בקורס.

הסטודנטים בחו"ל נבחנים באותו מועד ובאותה בחינה שבה נבחנים הסטודנטים בארץ (‏למעט מקומות שבהם אין זה אפשרי מפאת הבדלי השעות‎)‏.
הבחינות מתקיימות בדרך-כלל בנציגויות ישראל בחו"ל (‏שגרירויות או קונסוליות‎)‏. הסטודנט יציין בטופס ההרשמה שלו את הנציגות שבה הוא מעוניין להיבחן. על המקום שבו תתקיים הבחינה תחליט האוניברסיטה הפתוחה, תוך התחשבות בבקשת הסטודנט ועל-פי האפשרויות והתנאים העומדים לרשותה.
היות שמקום הבחינה יכול להיות רחוק ממקום מגוריך, מומלץ מאוד לברר, טרם הרשמתך, את מקום הבחינה שיותאם לך על פי- כתובתך בחו"ל.
לבירור מקום הבחינה עליך לפנות אלינו ולציין את מקום מגוריך בחו"ל.

סטודנטים הלומדים בחו"ל יכולים לקבל תוספת זמן בלבד.
כאשר סיבת הבקשה היא לקויות למידה, יש לפנות ליחידה לסטודנטים עם לקויות למידה לפחות חודשיים לפני הבחינה (‏לפחות 35 ימי עבודה‎)‏.
סיבות אחרות לבקשה לתנאי בחינה מיוחדים, יש להפנות לדיקנט הסטודנטים.

הרשמה

בשנת הלימודים שלושה סמסטרים:
סמסטר סתיו (‏א‎)‏ – החל מחודש אוקטובר (‏כ- 14 שבועות‎)‏
סמסטר אביב (‏ב‎)‏ – החל מחודש מרס (‏כ-14 שבועות‎)‏
סמסטר קיץ (‏ג‎)‏ – החל מחודש יולי (‏כ-9 שבועות‎)‏
לסטודנטים בחו"ל ובארץ אותו לוח זמנים בדיוק.

מועדי ההרשמה למועמדים ומתקבלים חדשים לתואר שני זהים לסטודנטים בארץ ובחו"ל.
מן הסמסטר השני ללימודים, מועדי ההרשמה הרגילה זהים לסטודנטים בארץ ובחו"ל, אך מועד סיום ההרשמה המאוחרת הוא מוקדם יותר לתלמידי חו"ל, וזאת כדי לאפשר לתלמיד בחו"ל לקבל את חומרי הלימוד במועד, לקראת פתיחת הסמסטר. את מועדי ההרשמה אפשר לראות כאן. בצד שמאל של הטבלה מופיעים מועדי ההרשמה לסטודנטים חו"ל.

כן. ראו פירוט בקישורים הבאים:

כן. גם לאחר הרשמתך אפשר לשנות את הסטטוס. פרטים בסטטוס סטודנט חו"ל.

בעת ההרשמה הראשונה ללימודי תואר שני באו"פ עליך לשלם: שכר לימוד לקורס/ים + דמי הרשמה לסטודנט חדש, תשלום עבור תעודת סטודנט וכן תוספת חו"ל בגין כל קורס. תוספת זו היא עבור העלויות המיוחדות הכרוכות במשלוח של חומרי הלימוד לחו"ל ובקיום הבחינות בחו"ל.
ייתכנו תשלומים נוספים על-פי העניין: תוספת בגין הרשמה מאוחרת, תוספת קיץ, דמי רווחה וכו'.
את התשלומים שאינם שכר לימוד אפשר לראות כאן.

מועמדים שיתקבלו ללימודי התואר השני יקבלו הודעה מתאימה בצירוף טופס הרשמה.

אישור על ההרשמה יישלח אל כתובת הדוא"ל שלך לאחר קליטת ההרשמה והתשלום במערכת האו"פ. היה ולא נתקבל אישור כזה תוך פרק זמן סביר מיום ההרשמה, או מהתאריך המשוער של הגעת הטופס לאו"פ, אפשר לכתוב אלינו‏. נא לציין מספר ת.ז. ושם.

המידע המפורט נמצא במדריך לסטודנט החדש. המדריך מתייחס לכלל הסטודנטים באו"פ ולאו דוקא לסטודנטים הלומדים מחו"ל. מידע רלוונטי לסטודנט חו"ל מצוי במידע לסטודנט חו"ל – תואר שני.