האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אביבה חלמיש

המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

English
עודכן: פברואר 2016


Englishפרופסור אביבה חלמיש היא היסטוריונית; עומדת בראש הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה.
תחום המחקר הראשי שלה הוא תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה העשרים, ובכלל זה במיוחד: תולדות הציונות; הגירת יהודים במאה העשרים כולל עלייה בלתי לגלית והעפלה; היישוב היהודי בתקופת המנדט; מדינת ישראל בראשיתה; הקיבוץ; תנועות נוער; ביוגרפיה היסטורית.
כתבה או ערכה למעלה מתריסר ספרים ופרסמה עשרות מאמרים על היבטים שונים של תחומי התמחותה.
מעורבת שנים רבות בהוראת היסטוריה במערכת החינוך: כמורה, כמרצה בהשתלמויות מורים, כחברה בוועדות של משרד החינוך וכיועצת אקדמית לספרי לימוד לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה.
כיהנה כראש תחום היסטוריה של העת החדשה באוניברסיטה הפתוחה.

Professor Aviva Halamish is a historian at the Open University of Israel, and Editor-in-Chief of the Open University of Israel Press.
Her research encompasses the history of the Jewish people and of Palestine in the twentieth century, focusing on the history of Zionism; Jewish immigration in the twentieth century including illegal Jewish immigration to Mandatory Palestine; history of the Yishuv (Jewish community in Mandatory Palestine) and of the state of Israel; the kibbutz; youth movements; historical biography.
She authored or edited over a dozen books and published scores of articles on various aspects of her fields of expertise.
She has been involved for many years in history teaching at the education system as a teacher, lecturer at courses for teachers, member of The Ministry of Education committees and academic consultant to textbooks for junior and high schools.
Served as Head of Modern History Studies at the Open University of Israel.

ערך בוויקיפדיה

 

פרטים אישיים

טלפון: 5442229 (03) (ב)
         7781383 (09) (ע)
         4925572 (054) (נ)

פקס: 7781416 (09)

דוא"ל: avivaha@openu.ac.il

ילידת חיפה, ישראל.
אם לשניים


Back

השכלה גבוהה

1973 ב"א היסטוריה של ארצות האסלאם וצירוף בין-חוגי היסטוריה והיסטוריה של  עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים (בהצטיינות)
1976 מ"א היסטוריה של עם ישראל ולימודי המזרח-התיכון, אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק
1982 תעודת הוראה בהיסטוריה לבתי-ספר על-יסודיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
1996 ד"ר היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב

 

Back

מינויים אקדמיים

2000 מרצה בכיר, המכללה האקדמית נתניה
2004 מרצה בכיר, האוניברסיטה הפתוחה
2006 פרופסור חבר, האוניברסיטה הפתוחה
2012 פרופסור מן המניין, האוניברסיטה הפתוחה

Back

פעילויות ותפקידים אקדמיים מאז שנת 2000 (מבחר, בנוסף להוראה)

2000 מרצה בכיר, המכללה האקדמית נתניה 1998-2001: הוועדה האקדמית של המכון לחקר הציונות, אוניברסיטת תל-אביב
2000-2010: הוועדה האקדמית של מחנה המעפילים בעתלית
2003-2016: חבר היועצים של ההיברו יוניון קולג' בירושלים
2004-2009: הנהלת מוזיאון ארץ ישראל; הוועדה האקדמית של מוזיאון ארץ ישראל
2005-2008: מייסדת וראש המרכז לחקר ארץ-ישראל ויישובה המשותף לאוניברסיטה הפתוחה וליד יצחק בן-צבי
2005 ואילך: Member of the Board of the Association for Israel Studies
2005-2007: הוועדה לאישור תוכניות לימודים, האוניברסיטה הפתוחה
2006-2008: הוועדה לבדיקת ענייני ההוראה באוניברסיטה הפתוחה
2006-2008: יו"ר ועדה של משרד החינוך לעדכון ושכתוב תוכניות הלימודים בהיסטוריה בכיתות ו-ט
2007-2014: הסנאט של האוניברסיטה הפתוחה
2007-2011: ההנהלה של החברה ההיסטורית הישראלית
2007-2009: Vice President of the Association for Israel Studies
2007-2008: ראש היחידה לפיתוח אקדמי, האוניברסיטה הפתוחה
2008-2014: ראש תחום היסטוריה של העת החדשה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
2008-2010: ועדת המקצוע – היסטוריה, משרד החינוך
2007-2011: מועצת האוניברסיטה הפתוחה
2008 ואילך: המועצה האקדמית של מכון לבון
2009-2011: President, The Association for Israel Studies
2009 ואילך: הנהלת מכון אבשלום לידיעת הארץ
2009 ואילך: ההנהלה של האיגוד העולמי למדעי היהדות
2009 ואילך: יו"ר הוועדה האקדמית של יד יערי
2010-2011: ועדת המל"ג לאישור הענקת תואר B.Ed בהיסטוריה במכללה הדתית לחינוך שאנן, חיפה
2010 ואילך: הוועדה האקדמית של מכון אבשלום לידיעת הארץ
2011-2014: יו"ר פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה
2011-2012: הוועדה האקדמית של ביה"ס ללימודי ירושלים, יד יצחק בן-צבי, ירושלים
2012-2014: יו"ר הוועדה להכרה בלימודים קודמים, האוניברסיטה הפתוחה
2012-2014: ועדת המינויים לדרגות מרצה ומרצה בכיר, האוניברסיטה הפתוחה
2013-2014: ועדת המינויים לדרגות פרופסור חבר ופרופסור מן המניין, האוניברסיטה הפתוחה
2013-2014: הוועדה לבחירת חברי סגל במסלול המצויינות, האוניברסיטה הפתוחה

Back

מלגות

1987: קרן לובה דטלו ואמה רוזנברג מיסודה של משפחת וייז (The Luba Datlow and Emma Rosenberg Ph.D. Fund ), אוניברסיטת תל-אביב
1988: קרן יוסף וסיל מייזר (The Joseph and Ceil Mazer Post Doctoral Fellowship Fund ), אוניברסיטת תל-אביב
1989: הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב
1990: הקרן ע"ש חנה וצבי ברנדר במכון לחקר הציונות ע"ש חיים וייצמן, אוניברסיטת תל-אביב
1991: קרן רש"י לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטה הפתוחה
1991: הקרן לעידוד המחקר ע"ש דוד בן-גוריון בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית
1991 ו-1992: קרן הזיכרון לתרבות יהודית, ניו-יורק
1994: יד אבי היישוב מיסודה של קרן רוטשילד
1999: קרן הזיכרון לתרבות יהודית, ניו-יורק
2000: מכון לבון, "מילגת אייזנשטדט"
תש"ס ותשס"א: מכון ריבלין, אוניברסיטת בר-אילן

Back

פרסים

1987: קרן לובה דטלו ואמה רוזנברג מיסודה של משפחת וייז (The Luba Datlow and Emma Rosenberg Ph.D. Fund ), אוניברסיטת תל-אביב 2007 פרס ע"ש יונתן שפירא מטעם האגודה הבינלאומית ללימודי ישראל לספר הטוב ביותר לשנת 2006 בלימודי ישראל והיישוב, על הספר: במירוץ כפול נגד הזמן: מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים, הוצאת יד יצחק בן-צבי
2008 פרס הכט לשנת תשס"ח מטעם מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה על הספר במירוץ כפול נגד הזמן: מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים, הוצאת יד יצחק בן-צבי
2010 פרס יצחק בן-צבי בתולדות ארץ ישראל על הספר מאיר יערי: ביוגרפיה קיבוצית, חמישים השנים הראשונות 1897-1947, הוצאת עם עובד

Back

מענקי מחקר

1984-1987 הפרוייקט הבינאוניברסיטאי לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור: אניית המעפילים "אקסודוס"
2001-2004 יד יערי, המרכז לחקר ולתיעוד של השומר הצעיר והקיבוץ הארצי: ביוגרפיה של מאיר יערי
2009-2011 יד חיים וייצמן במכון וייצמן למדע, רחובות ומכון חיים וייצמן לחקר הציונות וישראל באוניברסיטת תל אביב: חיים וייצמן והעלייה – אידאולוגיה ופעילות מדינית
2012-2015 מענק מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) : 1934 – דיוקנה של שנה: לקראת היסטוריה אינטגרטיבית של היישוב [בקשה מס' 36/12]

Back

חברות במערכות של כתבי עת אקדמיים ושל הוצאות ספרים אקדמיות

1984-1987 הפרוייקט הבינאוניברסיטאי לחקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגור: אניית המעפילים "אקסודוס" 2001-1998: מערכת כתב העת הציונות, אוניברסיטת תל-אביב
2001-1998: מערכת כתב העת The Journal of Israeli History , אוניברסיטת תל-אביב
2002 ואילך: מערכת כתב העת עלי זית וחרב, מרכז גלילי
2003-2012: מערכת כתב העת קתדרה
2003-2012: מערכת הוצאת הספרים של יד יצחק בן-צבי (יו"ר בפועל ספטמבר 2011-מאי 2012)
2005-2016: מערכת כתב העת עיונים בתקומת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון
2009 ואילך: מועצת הפרסומים של הוצאת הספרים, מכון בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
2012 ואילך: מערכת כתבי העת ילקוט מורשת ו-Moreshet: Journal for the Study of the Holocaust and Antisemitism
2013 ואילך: ראש הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה
2014 ואילך: מועצת המערכת של כתב העת זמנים

Back

חברות באגודות מקצועיות

החברה ההיסטורית הישראלית
האיגוד העולמי למדעי היהדות
Association for Israel Studies
Association for Jewish Studies

Back

Visiting Scholar


אוניברסיטת ניו יורק, ניו יורק, ארצות הברית, אוגוסט 2005-פברואר 2006
אוניברסיטת ברנדייס, וולטהאם מסצ'וסטס, ארצות הברית, ינואר-יולי 2010
אוניברסיטת רטגרס, ניו ג'רסי, ארצות הברית, אוקטובר 2014-ספטמבר 2015

Back

ייעוץ מדעי / אקדמי

לספרים

מרדכי נאור, ברכת החשמל, יד יצחק בן-צבי וחברת החשמל, ירושלים 2003
דוש: קריקטוריסט 1921-2000, הוצאת מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב 2007
בנו רותנברג: צולם ונרשם 1947-1957, הוצאת מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב 2007
ימימה רוזנטל (עורכת הסדרה), לואיז פישר (ערכה וכתבה מבואות), משה שרת: ראש הממשלה השני – מבחר תעודות מפרקי חייו (1894-1965), ירושלים תשס"ז [בהוצאת מדינת ישראל, גנזך המדינה / הסדרה להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה], ייעוץ לפרקים 1-7 (עמ' 1-340)
רוביק רוזנטל, מילון הצירופים: 18,000 מטבעות לשון בעברית החדשה - מקורות, גלגולים, שימושים, ירושלים 2009 [לערכים הקשורים לציונות]
אסף זלצר, מקורות : סיפורה של חברת המים הלאומית - 75 השנים הראשונות, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2011

לספרי לימוד לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה

מסע אל העבר: המאה העשרים – בזכות החירות (מאת קציעה טביביאן, בהוצאת מט"ח 1999)
1870-1970: עידן האימה והתקווה (מאת קציעה טביביאן, בהוצאת מט"ח, 2001)
מסע אל העבר: עולם מודרני נולד – המאה ה-19 (מאת קציעה אביאלי-טביביאן, בהוצאת מט"ח 2003)
מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון (מאת קציעה אביאלי-טביביאן, בהוצאת מט"ח 2009)
הלאומיות בישראל ובעמים, ראשית הדרך עד 1920 (מאת יובל קוברסקי בהוצאת כנרת, זמורה, דביר 2014)

לספרים של האוניברסיטה הפתוחה

בין ציון לציונות: תולדות התנועה הציונית 1914-1881, יחידות 1, 1995 ו-8, 1998
מגמות בחברה הישראלית, יחידה 4, 2001
ישראל בעשור הראשון, יחידות 2, 3, 4, 5 ו-10, 2001 ו-2002
יסודות השלטון המקומי, יחידה 3, 2004
יהודי תימן, יחידה 7, 2008
מיתוסים בתרבות הישראלית (מהדורה זמנית)
החוויה היהודית האמריקנית: אסופת מאמרים בעריכת מירה קצבורג-יונגמן, 2006
The American Jewish Experience, Edited by Mira Katzburg-Yungman, 2006
אריאל הורוביץ, השואה, 2006 (במסגרת הקורס ג'נוסייד)
בת-שבע מרגלית-שטרן, נשים בחברה היהודית בארץ ישראל (1882-1948), 2014
ענבל עופר, המהפכה הצרפתית, 2015
Back

הרצאות

פרסומים