ד"ר משה ברנט
עודכן : מאי 2009

Line

פרטים אישיים:

טלפון משרד: 09-778-1745
בית: 03-642-7167
פקס פקס: 09-778-0660
דוא"ל דוא"ל: mosheb@openu.ac.il

חזרה

השכלה:

1991-1994 אוניברסיטת קיימברידג', אנגליה. הפקולטה להיסטוריה. Ph.D היסטוריה פוליטית השוואתית. (יולי 1994).
נושא עבודת הדוקטורט:
The Stateless Polis: Towards a Re-Evaluation of the Classical Greek Political Community.
מדריכים:
Professor Ernest Gellner, Department of Social Anthropology, Cambridge.
Professor Paul Cartledge, Faculty of Classics, Cambridge.
1980-1986 אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפילוסופיה. MA בפילוסופיה פוליטית.(פברואר 1986).
נושא עבודת המסטר: תבונה, מוסר ופוליטיקה: מחקר ברציונליזם.

מדריך: פרופסור יוסף אגסי, החוג לפילוסופיה אוניברסיטת תל-אביב.
1978 - 1979 אוניברסיטת תל-אביב, לימודי השלמה של החוג לפילוסופיה לקראת לימודי MA.
1972 - 1977 הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, B.Sc. בהנדסת חשמל (אפריל 1977), בעיקר מחשבים.

חזרה

תחומי מחקר:

  • יוון העתיקה
  • זהות לאומית ישראלית

חזרה

פרסומים

Line

ספרים ומונוגרפיות בעברית:

עם ככל העמים: לקראת הקמתה של רפובליקה ישראלית, סדרת "מצב האומה" בעריכת גדעון
דורון.  הוצאת כרמל: ירושלים 2009.

יוסף אגסי, יהודית בובר אגסי, משה ברנט,  מיהו ישראלי, הוצאת כיוונים, רחובות 1991.
משה ברנט, יוסף אגסי, יהודית בובר אגסי,  תודעה לאומית ישראלית, הוצאת מרכז ספיר באוניברסיטת תל-אביב - 1988.

חזרה

פרסומים מדעיים בעברית:

'"מדינה יהודית", "מדינת חזון" ומדינת לאום ישראלית', מדינה וחברה (התקבל לפרסום)
'מודל הדמוקרטיה האתנית – מהו יחודה של ישראל'.  סוציולוגיה ישראלית (התקבל לפירסום).
"הדמוקרטיה האתונאית - הפוליטיקה של הקונצנזוס"   בתוך פנטום בפוליטיקה - ישראל ומשאל עם, בעריכת דנה אריאלי-הורוביץ ( מגנס ירושלים, 2006). עמ' 21 – 48.
הובס ו"לשונות יוון", בתוך, העבר ומעבר לו: עיונים בהיסטוריה ובפילוסופיה - שי לאלעזר ויינריב, בעריכת אמיר הורוביץ, אורה לימור, רם בן שלום, אבריאל בר-לבב. (האוניברסיטה הפתוחה 2006). עמ' 579 – 602.

חזרה

פרסומים מדעיים באנגלית:

'The Ethnic Democracy Debate: How Unique is Israel?', Nations and Nationalism (forthcoming).
'The Stateless Polis: A Reply to Critics'   Social Evolution & History
Volume 5, number 1. March 2006. Pp. 141-163
'In Search of the Greek State: A Rejoinder to M. H. Hansen', Polis 21. 1-2 (2004) pp. 107 -146
'Greece: The Stateless Polis', in The Early State: Its Alternatives and Analogues,  Edited by Leonid E. Grinin et.  (Volvograd, Russia, 2004) pp. 364-387.
'A Philosopher of the "God State', or a Communitarian? Review of The Philosophical Theory of the State and Related Essays. By Bernard Bosanquet, edited with an introduction by Gerald F. Gaus and William Sweet (Chicago, 2001). The European Legacy 9.4 (2004) 533 - 535
‘Concensus Politics and the Modern State’ (with Keith Sutherland), in Keith Sutherland (ed), The Rape of the Constitution? (Thorverton, 2000)
‘Sovereignty: Ancient and Modern’, Polis, 17.1-2  (2000)  pp. 107-146
‘Anthropology and the Classics: War, Violence and the Stateless Polis’, Classical Quarterly 50.1 (2000), 257-289.
‘Stasis, or the Greek Invention of Politics’ History of Political Thought, XIX, 3 (1998), pp. 331-362.
The Stateless Polis, Towards a New Anthropological Model of the Ancient Greek'
Community`, in A. Korotayev and N. Kradin (eds), Alternative Pathways to Early State (Vladivostok, 1998)
'Hobbes and the Greek Tongues', History of Political Thought, XVII,1 (1996) pp. 36-59
'Collective Rights and the Ancient Community', The Canadian Journal of Law and Jurisprudence, IV,2 (July 1991) pp.387-399.

חזרה

פרסומים אחרים:

מדריך למידה עבור קורס מ.א. תיאוריות דמוקרטיות בנות זמננו (אוניברסיטה פתוחה, 2004)
מדריך למידה עבור קורס ב.א. סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (אוניברסיטה פתוחה , 2006 )

חזרה