דר יונית עפרון

 

*
*
*
*
*
*
*

חזרה

 

פרטים אישיים
כתובת : קריית האו"פ , רעננה

משרד : 09-7781398
tel
משרד: 09-7781416
fax
email

חזרה

עבודת הדוקטור

נושא העבודה: "בחיפוש אחר זהות: מבט היסטורי על אינטלקטואלים כותבי עברית יוצאי עיראק ומצרים במדינת ישראל"
תאריך קבלת התואר: 2005

חזרה

תחומי מחקר

היסטוריה ותרבות ישראלית

חזרה

ניסיון אקדמי ומקצועי

האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות: ריכוז, תקשוב, הנחיית ופיתוח קורסים בהיסטוריה של עם-ישראל, 1998 ואילך, בקורסים "יהודים בעידן של תמורות","יהודים בין מוסלמים", "ירושלים לדורותיה".
כתיבת והנחיית סדנאות בנושא "מחאה חברתית בישראל", בית-הספר "מנדל", ירושלים 2001.

חזרה

עיטורים אקדמיים ומקצועיים

מלגות תמיכה חודשית לתלמידי מחקר, האוניברסיטה הפתוחה
מלגת מחקר להצטיינות במחקר לתואר שלישי, האוניברסיטה הפתוחה, קרן אסאו
מלגות מחקר וקיום, החוג לתולדות עם-ישראל, אוניברסיטת תל-אביב
פרסי הצטיינות בלימודים, החוג לתולדות עם-ישראל, אוניברסיטת תל-אביב

חזרה

השתתפות פעילה בכנסים מדעיים בישראל ובחול

כנס "שתי העליות הגדולות לישראל", אוניברסיטת תל-אביב, פברואר 2006

ורום חוקרים צעירים לחקר ישראל, אוניברסיטת תל-אביב, 1997 ואילך

הנחיית סדנה בנושא "דימויים וייצוג: המרחב הציבורי בישראל בעשור הראשון", סמינר לווינסקי 2004

פורום מחקר בהנחיית פרופ' אייזנשטדט: "תהליכים בחקר החברה בישראל", מכון ון-ליר, ירושלים 2004

חזרה

פרסומים מדעיים בעברית

"אחיות, לוחמות ואימהות, אתוס ומציאות במבחן בנות דור 1948",עיונים בתקומת ישראל, 10 (תש"ס), עמ' 353-380.

"בחיפוש אחר זהות: אינטלקטואלים יוצאי ארצות האסלאם בישראל בראי ההיסטוריה", התקבל לפרסום בהוצאת עם-עובד, סדרת אופקים, יולי 2005.

חזרה