דר אסתר אייזנמן

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

חזרה

 

פרטים אישיים

משרד : 09-7781408
tel
משרד: 09-778
fax
email
נשואה +5
 

חזרה

השכלה

מוסמך: מחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא עבודת גמר: 'השדים ותורת הרע בהגותו של ר' חסדאי קרשקש'. מנחה: פרופ' זאב הרוי.

1992-1996
תעודת הוראה: האוניברסיטה העברית, ירושלים.
1992-1991

בוגר: היסטוריה ומחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1991-1989
מדרשת לינדנבאום, ירושלים.
1988
תיכון עירוני דתי רמת-גן.
1982-1985

 

חזרה

עבודת דוקטור

החוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית, בנושא: 'אהבה בתענוגים',אנציקלופדיה מדעית ויהודית מן המאה הי"ד'. מנחה: פרופ' זאב הרוי.
1997-2002

חזרה

מקומות עבודה בעבר

מרצה בקורס 'קריאה במורה הנבוכים' באוניברסיטה העברית
2003-2001
מרצה בקורס "הפילוסופיה היהודית בספרד בימי הביניים" במכון ללימודי ספרד בישראל, שלוחת אוניברסיטת 'אלקלה', מדריד.
2001-1998
מרצה בקורסים "מושגים קבליים כיסוד בכתבי מחשבה יהודיים", ו"מבוא למחשבה", במדרשת מת"ן, ירושלים.
1998-1997
עוזרת הוראה בחוג למחשבת ישראל, האוניברסיטה העברית, בקורס "קריאה במורה הנבוכים לרמב"ם".
1994 - 1997

חזרה

מקומות עבודה נוכחיים

רכזת הוראה ומנחה באוניברסיטה הפתוחה, בקורסים: "הלכה והגות- קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם"', ו"פילוסופיה יהודית מרס"ג ועד הרמב"ם" (החל משנה"ל- 1998) ובקורס "חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית". (החל משנה"ל 2000)

מרצה בקורס "קריאה במורה הנבוכים" באוניברסיטה העברית (החל משנה"ל תשס"ז)

מרצה בקורס "קריאה במורה הנבוכים" באוניברסיטת תל אביב (החל משנה"ל תשס"ח)

מרצה במכללת לנדר (לשעבר- טורו קולג') בקורס מ.א "מבוא לפילוסופיה יהודית" (החל משנה"ל תשס"ו 2005) ובקורס "השמחה בפילוסופיה היהודית" (החל משנה"ל תשס"ז)

מרצה בקורסים "מבוא למחשבה", "מורה נבוכים לרמב"ם" ו"נפש החיים" (החל מ- 1998), במדרשת לינדנבאום, ירושלים.

חזרה

מלגות ופרסים

רשימת דיקן לשנת תש"ן, האוניברסיטה העברית
*
רשימת דיקן לשנת תשנ"א, האוניברסיטה העברית
*
מלגות המכון למדעי היהדות בשנים תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"א, האוניברסיטה העברית
*
מלגת הרשות למחקר לשנת תשס"א, האוניברסיטה הפתוחה
*
מענק לקידום מחקר בסך 9,000 ₪, דצמבר 2004, האוניברסיטה הפתוחה
*
מלגת מחקר לשנת תשס"ו, האוניברסיטה הפתוחה
*
מענק מחקר בסך 45,000 ₪, לשנת תשס"ו , האוניברסיטה הפתוחה
*
מענק מחקר בסך 35,000 ₪, לשנת תשס"ז , האוניברסיטה הפתוחה
*
מענק מחקר לשנת 2007, Memorial Foundation for Jewish studies
*

חזרה

רשימת פרסומים

'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה'- חלום יעקב ודימויו העצמי של הרמב"ם", אקדמות .ו (תשנ"ט) עמ' 58-47.
“Ahavah ba-Ta'anugim: A Fourteenth-Century Encyclopedia of Science and Theology”, in: S. Harvey (ed) The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and Philosophy: Proceeding of the Bar – Ilan University Conference, Dordrecht, 2000, pp.429-440.
"מבנה ותוכן בספר נפש החיים לר' חיים מוולוז'ין", בתוך: הגר"א ובית מדרשו (משה חלמיש, .יוסף רבלין ורפאל שוחט, עורכים) רמת-גן תשנ"ג, עמ' 196-185.
"המונח 'האור הנברא' והשלכותיו במשנתו של הרמב"ם", דעת, 55 (תשס"ה) עמ' 58-41
."פירוש מן המאה הי"ד על י"ג העיקרים", קובץ על יד, י"ט (תשס"ו) עמ' 161- 196.
"הערות על התואר 'גשם' אצל הרמב"ם בעקבות תומאס אקווינס והרלב"ג", בתוך: בדרכי שלום – דברי הגות ומחקר מוגשים לשלום רוזנברג, תשס"ז, עמ' 265- 272.
"בין הפילוסופיה של הרמב"ם לקבלה בספר 'אהבה בתענוגים'" (עומד לראות אור בספר .דברי ימי הכנס: הרמב"ם במיסטיקה היהודית, אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן).
"נבואת משה, והכרובים שעל ארון העדות", (עומד לראות אור בספר: משה ורישומו בתולדות המחשבה היהודית, ח' בן פזי, מ' חלמיש וח' כשר (עורכים) אוניברסיטת בר אילן, רמת גן).
מעמד הר סיני במשנתו של הרמב"ם" (עומד לראות אור ב:איגוד- מבחר מאמרים במדעי היהדות, האיגוד העולמי למדעי היהדות, כרך א).
עוד פירוש על י"ג העיקרים מן המאה הט"ו" (עומד לראות אור ב"דעת" 63, סיוון תשס"ח)
"ר' משה בן יהודה והסכולסטיקה שלאחר תומאס אקווינס", (עומד לראות אור בספר דברי ימי הכנס נבארה ותור הזהב בספרד).
"Moses Ben Judah, Noga", Encyclopedia Judaica, second edition (2007).
"Katz, Joseph Ben Elijah", Encyclopedia Judaica, second edition (2007).
"Ahabah ba-Ta'anugim: A 14th Century Maimonidean Encyclopedia", Proceeding of the Maimonides- the Man and his Image conference, Etudes sur le Judaisme Medieval (forthcoming).

 "Medieval Jewish   philosophy", The Encyclopedia of Love in World Religion. Yudit Kornberg Greenberg (ed.) ABC CLIO, California, 2007, pp. 406-408.

"Philosophical Allegory of the Song of Songs", The Encyclopedia of Love in World Religion. Yudit Kornberg Greenberg (ed.) ABC CLIO, California, 2007, pp. 463- 464.

"Mordecai Comtino and the Jewish Philosophical Culture in Constantinople", Acts of the Symposium: First Historic-Cultural Hispano-Turco-Sephardic Encounter, University of Ankara, Facuty of Language, History & Geography (forthcoming).

חזרה

מאמרים שנשלחו לשיפוט

"עקרונות מדיניים במשנתו של הרלב"ג"
*
"כוחניות החומר הראשון בפילוסופיה היהודית" *

חזרה

כנסים

“Moses ben Judah’s Ahavah ba-Tacanugim: A Fourteenth-Century Encyclopedia of Science”, Medieval Hebrew Encyclopdias of Science and Philosophy, 11-14 January 1998, Ramat-Gan, Israel.
"מבנה ותוכן בספר נפש החיים", הגותו הפילוסופית קבלית של הגר"א מוילנה, 7 בינואר .1998, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
מפגש חוקרים: תרבות, מדע וקיום ביחד: ספרד החברתית וההיסטורית, 14-15 בפברואר 2000, אוניברסיטת חיפה בשיתוף אוניברסיטאות אוטונומה, ברצלונה, אלקלה מדריד, .מוחמד ה V אגאדאל רבאט
"תורת הגלגול הפילוסופית במשנתו של משה בן יהודה נגה", הקונגרס העולמי השלושה .עשר למדעי היהדות, אוגוסט 2001, ירושלים.
"בין הרמב"ם לקבלה בספר אהבה בתענוגים", הרמב"ם במיסטיקה היהודית, 8-10 ביולי .2004, אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן.
"Ahabah ba-Ta'anugim: A 14th Century Maimonidean Encyclopedia", Maimonides- the Man and his Image, June 15-17 2004, University College London.
"אהבה בתענוגים: אנציקלופדיה יהודית ומדעית", הכינוס החמישי של האגודה הישראלית .להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע, 17-16 במרץ 2005, מכון ון-ליר, ירושלים.
"מבין שני הכרובים", משה-הביטים חדשים, כנס חוגים במחשבת ישראל, 9-7 במרץ 2005, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
"מעמד הר סיני במשנתו של הרמב"ם" הקונגרס העולמי למדעי היהדות, אוגוסט 2005, .ירושלים.
"Mordecai Comtino and the Jewish Philosophical Culture in Constantinople", International Symposium First Historic-Cultural Hispano-Turco-Sephardic Encounter, 28-29-30 November, 2005, University of Ankara, Facuty of Language, History & Geography.
"ר' משה בן יהודה והסכולסטיקה שאחרי תומאס אקווינאס", נבארה ותור הזהב בספרד, אוניברסיטת בר אילן בשיתוף עם אוניברסיטת נבארה-ספרד, יא'- יג' באלול תשס"ו (4- 6 .בספטמבר), נבארה, ספרד.
זכרונו של אלהים וזכרונו של אדם בפילוסופיה היהודית בימי הביניים, מושג הזכרון בתרבויות אסיה וביהדות, אוניברסיטת חיפה, כסלו תשס"ח

חזרה