האוניברסיטה הפתוחה
Prof. Judith Gal-Ezer

פרופ' יהודית גל-עזר

המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב

עודכן: אוגוסט 2014

המידע באתר בעברית מופיע בגרסה מקוצרת. למידע מלא נא היכנסו לדף באנגלית.

 

פרטים אישיים

טלפון:  09-7782244

פקס:  09-7780605

דואר אלקטרוני:  galezer@openu.ac.il

Back

תחומי מחקר

Back

דוחות

Back

קורסים של האוניברסיטה הפתוחה

מתמטיקה

מבוא למשוואות דיפרנציאליות, (כתיבה עם אלי לוין)
חישוב נומרי, 1981 (ריכוז פיתוח ועיבוד קורס של האוניברסיטה הפתוחה מאנגליה)
חשבון אינפיניטסימלי 3,
1983-1986
(כתיבה וריכוז פיתוח)

מדעי המחשב

חישוב נומרי מ- 1988 (שכתוב והתאמה ליישום במחשב וריכוז הפיתוח)
שיטות נומריות לפתרון משוואות דיפרנציאליות -
מדריך למידה, 1989
(כתיבה מדריך למידה וריכוז פיתוח)
מבוא למדעי המחשב ושפת פסקל -
ספר מתורגם ומעובד, 1986
(בדיקת התרגום, עיבוד ללמידה עצמית וריכוז הפיתוח)
ארגון המחשב ותכנותו -
ספר מתורגם + מדריך למידה, 1988
(אחריות אקדמית וריכוז הפיתוח, כולל בדיקת התרגום ואחריות על הכנת מדריך הלמידה)
מערכות ספרתיות -
ספר מתורגם + מדריך למידה, 1988
( אחריות אקדמית וריכוז הפיתוח, כולל בדיקת התרגום ואחריות על הכנת מדריך הלמידה)
אוטומטים ושפות פורמליות, 1991
(כתבו נסים פרנסיז ושמואל כץ, הטכניון)
(שכתוב וריכוז הפיתוח)
עקרונות מערכות הפעלה, 1990
(כתב מיכה חפרי, הטכניון)
(ריכוז הפיתוח)
פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית -
ספר קיים באנגלית ומדריך למידה, 1990
(אחריות אקדמית וריכוז הפיתוח, כולל בדיקת התרגום ואחריות על הכנת מדריך הלמידה)
מבוא לתכנות מערכות ושפת C
ספר קיים באנגלית ומדריך למידה, 1990
(אחריות אקדמית וריכוז הפיתוח, כולל בדיקת התרגום ואחריות על הכנת מדריך הלמידה)
אלגוריתמיקה - יסודות מדעי המחשב
ספר מתורגם + מדריך למידה, 1991
(בדיקת התרגום, ריכוז הפיתוח, ואחריות על כתיבת מדריך הלמידה)
ממדעי המחשב להוראתם -
מקראה ומדריך למידה, 1998
(פיתוח, כתיבה, הוראה)
שפות חזותיות (עם פרופ' דוד הראל)
נושאים בהוראה אוניברסיטאית של מדעי המחשב,
סמינרים לתואר שני במדעי המחשב
ארגון המחשב ותכנותו -
כתב אריה פיקז 1999
(ריכוז הפיתוח ואחריות אקדמית)
מבוא למדעי המחשב -
ספר באנגלית ומדריך למידה, 2000
(ריכוז הפיתוח ואחריות אקדמית)
מערכות ספרתיות (ריכוז הפיתוח ואחריות אקדמית)
אלגוריתמיקה (ריכוז הפיתוח ואחריות אקדמית)
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (ריכוז הפיתוח ואחריות אקדמית)
Back