Line

פרטים אישיים:

Telephone משרד: 09-7781574
סלולרי: 054-6505086
Email דוא"ל: hagitta@openu.ac.il

חזרה

השכלה:

2006 תואר שלישי בגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה.
עבודת דוקטורט בנושא: "האינטרנט והדינמיקה של המרחב החברתי" ביוני 2006.
2005 תוכנית קיץ לדוקטורנטים של אוניברסיטת אוקספורד:
OII (Oxford Internet Institiute) Summer Doctoral Program, 5-23 July, Beijing
2003 תואר שני בהצטיינות ביה"ס להיסטוריה אוניברסיטת ת"א:
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות.
1990 תואר ראשון בהצטיינות בפילוסופיה ויחב"ל, האוניברסיטה העברית.

חזרה

נסיון אקדמי:

2004 ואילך האוניברסיטה הפתוחה, החוג לחינוך ופסיכולוגיה, תוכנית לתואר שני בטכנולוגיות בלמידה, רכזת הוראה . כמו כן, יועצת דידקטית במרכז שה"ם- המרכז לשילוב הטכנולוגיות בהוראה מרחוק.
2001- 2005 מכללת אורנים שילוב המחשב בחינוך ובהוראה (בקורסים: ישומי מחשב בחינוך, פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת, האתר הבית ספרי כסביבת למידה, חברה ותרבות בעידן הדיגיטלי, קהילות למידה מתוקשבות (M.Ed), ופיתוח סביבות למידה מתוקשבות.
2003 מכללת גורדון- הוראת ישומי מחשב בחינוך, פיתוח יחידת לימוד בנושא הפער הדיגיטלי.
2001 קמרה אובסקורה (סניף חיפה) הוראה בקורסים- תרבות דיגיטלית, היסטוריה של הטכנולוגיה וסוציולוגיה של הרשת.
1998- 2000 טכניון- היחידה ללימודי חוץ:הוראה בקורסים ישומי מחשב- office, אינטרנט והקמת אתרים html. כולל כתיבת חומרי הוראה.
1996 - 2000 הדרכה הנחיה ויעוץ בחברת אדיוסיסטמס להטמעת מחשוב בהוראה ובחינוך. מתן השתלמויות מורים בתחומי ישומי המחשב בהוראה ובלמידה וכן בפיתוח תוכניות לימודים משולבות מחשב ו- e-learning בכל חלקי הארץ.
1996-1997 הדרכה בישומי מחשב עץ הדעת השרון.

חזרה

פרסומים:

  • טל. ח וטל ע. (2006) "ויקי-ממ"ן: מטלה שיתופית בסביבת wiki" , כנס האדם הלומד בעידן הטכנולוגי- ספר הכנס , הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

  • מישר-טל ח. וטל-אלחסיד ע. (2006) "ויקי כסביבה ללמידה שיתופית מקוונת באוניברסיטה הפתוחה" ירחון משאבי אנוש, גליון 225-6, ספטמבר-אוקטובר 2006.