האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ליאת פרידגוט – נצר

המחלקה לניהול ולכלכלה

עודכן: דצמבר 2009
 

השכלה

1995 בוגר במדעי הרוח, בהצטיינות. ספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן.
1997 בוגר במשפטים אוניברסיטת בר-אילן.
1997 תעודת חבר בלשכת עורכי הדין, מ.ר: 20917.
1999 לימודים לתואר מוסמך בספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים.
2004 תואר שלישי במסגרת "מלגת הנשיא והדיקן לדוקטורנטים מצטיינים" אוניברסיטת בר-אילן.
יוני 2004 קבלת תואר שלישי: "דוקטור לפילוסופיה" אוניברסיטת בר-אילן.
שם המחקר: "שימוש ברכיבים נראטולוגים ככלי פרשני לטקסט השיפוטי, בהשוואה לתפקודם כאמצעי הרמנויטי בטקסט הספרותי." בהנחיית פרופ' יהודה פרידלנדר ופרופ' ידידיה שטרן. מחקר זה, הינו בינתחומי ועוסק במשפט וספרות.
Back

מקומות עבודה

1996 – 1997 התמחות במשרד עו"ד צבי אגמון ושו"ת בירושלים.
1998 – 1999 עורכת דין במשרד "שטיימן - בן-זקן" בירושלים.
2000 – 2009 מנחה ורכזת קורס "דיני חוזים" באוניברסיטה הפתוחה.
2004 – 2009 מרצה בקורס "משפט וספרות" בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.
2007 – 2009 מרצה בסמינר לתלמידי מחקר הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.
Back

כנסים והשתלמויות

פרידגוט-נצר ליאת "הס פן תעיר: סיפורם של בני הזוג נחמני והביציות המוקפאות" (2002) הוצג בקרן רשות המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.

פרידגוט-נצר ליאת "השופט כפרשן: מכתיבה על השופט לכתיבה את השופט" (פרבואר, 2002) הוצג במכון להשתלמות שופטים בנושא "משפט וספרות".

פרידגוט-נצר ליאת " וידויו של שופט: השופט כמספר רפלקסיבי בטקסט השיפוטי" (יוני, 2003) הוצג בסמינר מחלקתי באוניברסיטה הפתוחה.

פרידגוט-נצר ליאת ""הס פן תעיר: האתיקה בעימות עם הפואטיקה" (נובמבר, 2004) הוצג בכנס של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר-אילן בנושא: צדק פואטי: במשפט, בספרות ובהלכה".

פרידגוט-נצר ליאת "אתיקה שיפוטית" (מרץ, 2006) הוצג בסמינר מחלקתי בקיריה האקדמית.

פרידגוט-נצר ליאת "סיפורו של הפושע וסיפור הפשע: עיון ביצירתו של קאמי" (דצמבר, 2006) הוצג בבית שמואל במסגרת קורס בנושא "משפט וספרות"

פרידגוט -נצר ליאת "חיבוק הדוב: גילויי חמלה בבתי המשפט כמניפולציה רטורית" (מאי, 2007) הוצג בכנס של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה בטכניון בחיפה בנושא "השתקפות עימותים אלימים בשפה".

פרידגוט-נצר ליאת "קרקע טקסטואלית": מאבק בין "קהילה גיאוגרפית" ו"קהילה טקסטואלית" (פרבואר, 2008) הוצג בכנס של האגודה הישראלית למשפט וחברה באוניברסיטת חיפה בנושא: "משפט ומאבקים חברתיים ותרבותיים"

פרידגוט-נצר ליאת "השופט כמספר בטקסט השיפוטי" (יולי, 2008) הוצג בהשתלמות פרקליטי מחוז מרכז בנושא: "הפרקליטת, החוק והתקשורת".

Back

כנסים בינלאומיים

Fridgoot-Netzer Liat "A State of all its citizens": Legal "inclusion" and narrative "exclusion" in Israeli Law. 24 th Annual AIS Conference, New-York University on subject of "60 Years after 1948 Are the Narratives Converging"? (paper accepted for presentation) (may, 2008)

Fridgoot-Netzer Liat "The "Story of the Criminal" and the "Story of the Crime" Local Politics or Judicial Strategy" Israeli Law and Society Association (ILSA), Hebrew University of Jerusalem on subject of "Global, Regional and Local: Law, Politics, and Society in Comparative Perspectives (December 2008)

Back

פרסים ומענקים אקדמיים

1999 – 2004 מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים באוניברסיטת בר-אילן.
2003 מענק מחקר מקרן המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.
2004 מענק מחקר מקרן המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.
2006 מענק מחקר מקרן המחקר של האוניברסיטה הפתוחה.
Back

פרסומים

Back

ספרים

Back