האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר נינה פינטו-אבקסיס

המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

עודכן: אפריל 2017
 

פרטים אישיים

E-mail: ninapa@openu.ac.il

טלפון: 09-7781048
פקס: 09-7780671

חזרה

השכלה

2003 - 2008 תואר שלישי בחוג לספרות עברית ופולקלור יהודי והשוואתי, האוניברסיטה העברית, ירושלים, בהדרכת פרופ' גלית חזן רוקם ופרופ' יעקב בן טולילה. מחקר בין-תחומי שכותרתו: "הומור בכינוים בקרב יהודי טיטואן דוברי החכתייה: זהות פרטית מול זהות קולקטיבית".
2004 - 2005 תעודת הוראה במקצועות הספרות, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
1995 - 1999 תואר שני (M.A.) לספרות עברית, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
1993 - 1996 תעודה בעריכה לשונית - תכנית משולבת לחוג ללשון עברית, תקשורת וספרות עברית, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
1991 - 1994 תואר ראשון (B.A.) בחוג לספרות עברית ולימודים אינטגרטיביים, התמחות בלשון עברית ובספרות ותרבות צרפת, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
חזרה

ניסיון אקדמי ומקצועי

2011 - מרכזת ההוראה בקורס "עגנון-"עגונות" ו"עידו ועינם" , "הקבוצה הכנענית" ו-"עמוס עוז, א"ב יהושע-התחלות", המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.
2011 - מרכזת ההוראה בקורס "מעברים ומגעים בין תרבויות", לימודי תרבות לתואר שני, האוניברסיטה הפתוחה.
2012 - עמיתת הוראה במרכז לחקר הלאדינו, המחלקה לספרות עם-ישראל,  אוניברסיטת בר-אילן.
2009 - 2012 מרצה מן החוץ בקורסים בתחום הפולקלור במרכז לחקר הלאדינו, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן.
2010 - 2011 מנחה בקורס "אסכולות בתורת הספרות והתרבות", האוניברסיטה הפתוחה.
2001 - 2011 מנחה בקורסים "סמנטיקה עברית" ו"לשון ותקשורת", האוניברסיטה הפתוחה.
2008 - 2009 מרצה מן החוץ בקורס "הומור בתקשורת", החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל-אביב.
2001 - 2008 מרצה במחלקה לספרות עם ישראל ולימודי הבעה עברית, המכללה האקדמית אשקלון.
1999 - 2000 כתבת לענייני משטרה בעיתון "הארץ".
1995 - 1996 כותבת ומגישה את תכנית הרדיו לספרות "קראתי ספר" , רשת א', קול ישראל, ירושלים.
חזרה

פרסומים אקדמיים

ספרים

2014 הטווס, המגוהץ וחצי האישה, הומור כינויים ופולקלור בשיח היום-יום של יהודי טיטואן דוברי החכתייה, הוצאת מכון בן צבי שליד האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים. https://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/new_books1.book_desc?in_mis_cat=222616
  סיקורות על אודות הספר
 • Angi Cohen, The Journal of North African Studies, 2015 (pending publication)
 • תמר אלכסנדר, פעמים, מכון בן-צבי בירושלים, 2015 (בדפוס).
 • אנג'י כהן, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כרך ל', יראה אור בשנת 2016.
 • María José Cano Pérez, El pavo real, el planchado, y la media mujer”, MEAH 59, 2015 (pending publication)

מאמרים

2017
 • Functionality, memory and cultural anchor: back to the Haketia language, Ladinar 9, 2017,  Bar Ilan University (in press).
2017
 • Review: Moreno, Aviad (2015) Europe from Morocco: the Minutes of the
 • Leadership of Tangier's Jewish Community (the Junta), 1860-1864, Meah vol 65, 2016, 193-197.
2017 "סיקורת לספר: אירופה ממרוקו: הפרוטוקולים של הנהגת קהילת יהודי טנג'יר (החונטה) 1864-1860" מאת אביעד מורנו, פעמים-מוסף 1, לאדינאר 9, 2017 (בדפוס).
2017
 • "הגירה והסתגלות באנקדוטות בלאדינו והשתקפותן בביצוע ובהיגוד במעבר הבין-דורי", ספר חיה בר-יצחק-קובץ סיפורי עם ומחקרים, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת חיפה, 2017 (בדפוס).
2016 "הפירופו כגשר בין תרבויות בטיטואן שבצפון מרוקו", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ל', האוניברסיטה העברית בירושלים, 2016, עמ' 100-75
2015 “From Grandmother to Grandson - Judeo-Spanish Anecdotes in Israel Today: Emigration, Cultural Accommodation and Language Preservation”, European Journal of Jewish Studies (EJJS 9, ) in a volume dedicated to the Sepahardic Oral Literatue, editted by Tamar Alexander, Brill, 2015, pp.100-119.
2015 "פסח בטיטואן, פורים בגיברלטר ותשעה באב באלקאזר: מנגנוני בידול בקרב קהילות מרוקו הספרדית בראי תוצרי הפולקלור", מכאן-איל פריזינטי 8, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2015, עמ' 495-521.
2014 ערכים לקסיקאליים בלקסיקון סופרי ישראל, עורך: יגאל שוורץ, הוצאת הקשרים ואוניברסיטת בן גוריון. בין הערכים: יצחק אוורבוך-אורפז, גיל הראבן, דרור בורשטיין ואמיר גוטפרוינד (בדפוס).
2013 "השתקפות זהותם של ערביי ישראל בכינויים פרטיים המבוססים על העברית" (בשיתוף הד"ר האני מוסא), מחקרי ירושלים בספרות עברית ובפולקלור יהודי כח' כרך ב', 2 , עמ' 753-737.
2013 "הומור בכינויים בקרב יהודי טיטואן דוברי החכתייה", הומור מקוון 2 , האגודה הישראלית לחקר ההומור.  http://www.israeli-humor-studies.org/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-2-%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8-2013.html
2011 Towards the Inclusion of Nicknames in the Genres of Folklore: The Case of Tetuan's Jewish Community , Folklore, pp.135-154
2010 "הכינויים כסוגה פולקלורית ייחודית-המקרה של קהילת יהודי טיטואן דוברי החכתייה", איל פריזינטי 4, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, עמ' 31-50.
2009 "דפוסי הענקת כינויים בקרב יהודי טיטואן דוברי חכתייה, לאדינר 5 , אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 89-137.
2009 "הפתגם הספרדי-יהודי בצפון מרוקו - על מילה בשעתה זהב מעלתה", פעמים 117, עמ' 154-145.
2008 "חה חה וחה" ו"האירופית": הבדלים מגדריים בשימוש בכינויים בקרב יהודי טיטואן", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כ"ו, האוניברסיטה העברית בירושלים, עמ' 87-110.
2008 "El entramado de las relaciones entre las comunidades jud?as del Marruecos espaol en el espejo del chiste y el mote" , el presente 2, pp.283-290.
חזרה

פרסומים אחרים

חזרה

מלגות, מענקים ופרסי לימודים

2016-2017 מענק מחקר דו-שנתי לפרויקט: טיטואן - אתר של מפגש בין תרבויות, מכון בן צבי, ירושלים
2015 פרס בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד ופזורתן, מכון בן-צבי בירושלים. הנימוקים לקבלת הפרס: https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/141_sikorot_5.pdf
(כתב העת פעמים, 141, 2015, עמ' 189-188).
2014 מענק תמיכה בהוצאה לאור של ספר, מרכז משה דוד גאון לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2014 מענק תמיכה בהוצאה לאור של ספר, הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, ירושלים. 
2013 מענק תמיכה בהוצאה לאור של ספר, מרכז סלטי לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בר-אילן.
2013 מענק תמיכה בהוצאה לאור של ספר, רשות המחקר, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.
2010 מענק המשך מחקר מטעם האקדמיה ללשון הערבית בחיפה לכתיבת מחקר אודות הכינויים בקרב החברה הערבית בישראל (בשיתוף עם ד"ר האני מוסא).
2009 פרס מכון בן צבי להצעת מחקר לפוסט דוקטורט, מכון בן צבי, ירושלים.
2008 מענק מחקר מטעם האקדמיה ללשון הערבית בחיפה, לכתיבת מחקר אודות הכינויים בקרב החברה הערבית בישראל (בשיתוף עם ד"ר האני מוסא).
2008 פרס מכון בן צבי לעבודת דוקטור, מכון בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים.
2008 פרס רפאל פטאי לעבודת דוקטור, החוג לפולקלור יהודי והשוואתי, האוניברסיטה העברית בירושלים.
2006 מענק הפדרציה הספרדית העולמית לעבודת דוקטור.
2006 מלגת השתלמות בחו"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
2006 מענק תמיכה במחקר, המכללה האקדמית אשקלון.
2005 חצי מלגת מחייה לתלמידים מצטיינים, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית ירושלים.
2004 מלגה לתלמידים מצטיינים, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2004.
2005 מענק מרכז משה דוד גאון לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
חזרה

השתתפות פעילה בכנסים מדעיים

>
מרץ 2017 צילום הקהילות היהודיות בעולם המוסלמי ובבלקן מראשית הצילום ועד ימינו, מכון בן צבי, ירושלים.
אפריל 2016 קול, שפה ותפילה בירושלים, ימי ירושלים, הכנס הבינלאומי השלישי לחקר ירושלים, מכון בן צבי, ירושלים.
פברואר 2016 הכנס הרב תחומי השני לחקר ההומור, סמינר הקיבוצים, תל-אביב.
דצמבר 2015 ייצוגים של ילדות: יום עיון רב-תחומי, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, (יו"ר).
נובמבר 2015 המרתון ה-23 לחקר הלאדינו, חקרי לאדינו בין "שם ל"כאן", אוניברסיטת בר-אילן.
מאי 2015 Functionality, memory and cultural anchor: back to the Haketia language, XV International Conference on Minority Languages, University of Belgrade
מאי 2015 יו"ר ועדת הכנס הבין-אוניברסיטאי הל"ד לחקר הפולקלור: לגלות יבשות מוכרות: חשיפה ופרשנות בחקר הפולקלור, אוניברסיטת בר-אילן. ראו: https://www.youtube.com/watch?v=ccCtraWR4J4
פברואר 2015 "פונקציונליות, זיכרון ועוגן תרבותי בשיבה אל החַכֵּתִייה", כנס בינלאומי: המשכיות ותמורות בחיי יהודי צפון אפריקה וביצירתם, מכון בן צבי ואוניברסיטת חיפה.
נובמבר 2014 הדיואן - סמינר המכון לחקר היחסים הין יהודים, נוצאים ומוסלמים, ההרצאה השנתית לזכר הגר הלל ז"ל, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה.
יוני 2014 Expresiones judeoespañolas en los relatos vitales de supervivientes de la Shoá 18th Conference on Judeo-Spanish Studies, csic, Madrid
מאי 2014 הכנס הבין-אוניברסיטאי לג' לחקר הפולקלור בישראל, טקסט וקונטקסט, אוניברסיטת חיפה.
נובמבר 2013 "יוצרים, יצירה וספר בעולם יהודי-ספרדי" (יו"ר ומנחה), יום עיון: חידושים במחקר בתחום תרבות הלאדינו, המרתון העשרים ואחת של המרכז לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בר-אילן. ראו: http://www.youtube.com/watch?v=xPRGE8ZnmNE
אוקטובר 2013 Jews Across the Balkans: History, Society and Culture, Macedonian Academy Of Sciences And Arts, Skopje.
אוגוסט 2013 16th World Congress of Jewish Studies, Hebrew University in Jerusalem from
יוני 2013 הכנס הבין-אוניברסיטאי לב' לחקר הפולקלור בישראל, פרשות דרכים: מגע, מפגש ותנועה בין עולמות, האוניברסיטה העברית בירושלים. (מן הדקה ה-28): http://www.youtube.com/watch?v=B6bYiGG2DF8
יוני 2013 .Third International Conference on Family, Society and Daily Life in the Sefardi World, Girona, Spain
ינואר 2012 הכנס הבין-אוניברסיטאי לא' לחקר הפולקלור, פולקלור וחברה-ממסד, מחאה ומהפכה בתרבות העממית, אוניברסיטת תל אביב.
מאי 2011 הכנס הבין-אוניברסיטאי ל' לחקר הפולקלור, עולמות שזורים: פולקלוריסטיקה ותחומים משיקים, אוניברסיטת בן גוריון.
אוקטובר 2010 כנס בינלאומי, 150 שנה לכי"ח, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים.
יוני 2010 זרקור אל עולמן של נשים במזרח, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים.
מאי 2010 הכנס הבין-אוניברסיטאי הכ"ט לחקר הפולקלור, דיאלוגים, אוניברסיטת בר-אילן, (חברה בוועדת הכנס ומרצה).
אפריל 2010 ערב עיון לכבוד ספרה של לאה איני ורד הלבנון, אוניברסיטת בר-אילן.
פברואר 2010 .Las Lenguas y Literaturas judias de Europa y el Magreb, Biblioteca Nacional, Madrid
דצמבר 2009 תרבויות בישראל: מגעים וקונפליקטים, האוניברסיטה הפתוחה ברעננה (בשיתוף עם ד"ר האני מוסא).
אוגוסט 2009 הקונגרס העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים.
מאי 2009 הכנס הבין-אוניברסיטאי הכ"ח לחקר הפולקלור, פולקלור ואידיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה.
מרץ 2009 הסמינר המחלקתי של התכנית לפולקלור יהודי והשוואתי, הבדלים מגדריים בהענקת כינויים בקרב יהודי טיטואן, האוניברסיטה העברית בירושלים.
פברואר 2009 כשושנה בין החוחים, מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים.
מאי 2008 הכנס הבין-אוניברסיטאי הכ"ז לחקר הפולקלור, מעברים: עיון מחודש, האוניברסיטה העברית בירושלים.
יוני 2007 סדנת מחקר בין-לאומית , אוניברסיטת בן גוריון בנגב בשיתוף הקרן הלאומית למדע, Los Sefardies del Norte de Marruecos: Cultura en Contacto
ינואר 2007 שיח ומגדר בישראל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
יוני 2006 האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, האוניברסיטה הפתוחה.
אוגוסט 2005 הקונגרס העולמי למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים.
אפריל 2005 הכנס הבין-אוניברסיטאי לחקר הספרות, הומור בספרות, אוניברסיטת בן גוריון.
מרץ 2005 בין הזמנים, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים.
מרץ 2005 הכנס בין-אוניברסיטאי לחקר הפולקלור, פולקלור ושפה, אוניברסיטת בר אילן.
חזרה

השתתפות בכנסים ובדיונים ציבוריים

מרץ 2017 הרצאה במסגרת הסדרה ממערב למזרח- סיפורם של יהודי מרוקו, בית התפוצות, תל אביב.
פברואר 2017 ערב הקראת יצירות ספרות של כתב העת מאזניים, בית הסופר, תל אביב.
אפריל 2016 ערב עיון עם צאת מילון הרכיב העברי של החכתייה מאת פרופ' יעקב בן-טולילה, תיאטרון ענבל, תל אביב.
ינואר 2016 פסח בטיטואן פורים בגיברלטר, תרבות יהודי ספרד בצפון מרוקו (חכתייה), במסגרת פסטיבל הלאדינו השלישי, התיאטרון הלאומי הבימה.
דצמבר 2015 מושב החכתייה במסגרת הכנס השנתי לתרבויות הים התיכון-ים של לאדינו-מספרד לישראל- ומכאן לאן?, משכנות שאננים, ירושלים.
נובמבר 2015 ערב עיון לספר שיריו של פרופ' שמואל רפאל "מדריך למבקר בבירקנאו", בית היוצר, נמל תל-אביב.
יולי 2015 ערב הצדעה לתרבות החכתייה, בחסות מרכז גאון לתרבות הלאדינו באוניברסיטת בן-גוריון, מרכז לב-רון, אשדוד.
אוקטובר 2014 ערב עיון לספר הטווס, המגוהץ וחצי האישה, בחסות מרכז גאון לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בן-גוריון ושגרירות ספרד בישראל,  מכון סרוונטס, תל-אביב.
יוני 2014 ערב עיון לספר הטווס, המגוהץ וחצי האישה, מכון בן-צבי, ירושלים.
יוני 2014 ערב עיון לספר הטווס, המגוהץ וחצי האישה, תיאטרון ענבל, תל-אביב.
מאי 2014 הקורס החוץ אקדמי, מה בין סרגוסטי לטולדנו? על השם הספרדי יהודי,  המרכז לחקר הלאדינו, בר אילן.
פברואר 2014 הכנה לימודית לקראת סיור לימודי לפולין בעקבות יהודי יוון בשואה, המרכז לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בר-אילן.
אפריל 2013 ערב עיון לציון יום השואה, בעקבות הסרט "עיר של שתיקות", אוניברסיטת בר-אילן.
נובמבר 2012 השקת הספר el tiempo entre custuras בעברית, בית צומת ספרים, נמל תל אביב.
מאי 2012 הקורס החוץ אקדמי "קוראים תנ"ך בלאדינו", המרכז לחקר הלאדינו, בר אילן.
יולי 2012 ערב עיון לכבוד ספרו של שמואל רפאל, בית החיים, תיאטרון ענבל, תל אביב.
מרץ 2010 יום עיון לכבוד ספרו של רוביק רוזנטל, מהשְאור שבעיסה עד הטופ שבטופ, האוניברסיטה הפתוחה ברעננה. http://www.youtube.com/watch?v=_yy_McIc0Rk
יוני 2009 המרתון ה-18 לחקר הלאדינו, המשפחה הספרדית-יהודית, המרכז לחקר הלאדינו, אוניברסיטת בר-אילן
דצמבר 2008 המרתון ה-17 לחקר הלאדינו , המושב לכבוד הספר מילה בשעתה זהב מעלתה, אוניברסיטת בר-אילן.
חזרה

קבוצות מחקר*

2017 - 2016 פורום מה- יא"ה- מפעל התיעוד – יהודי ארצות האסלאם, "עיתונות יהודית היסטורית" ו"המרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה", אוניברסיטת תל אביב.  
2008 - 2011 מחקרי מגדר, אוניברסיטת בר אילן: קבוצת מחקר פוסט-דוקטוראלית המציגה עבודות חדשניות בתחום המגדר.
2008 - 2010 קבוצת מחקר לקריאה בספרות פלסטינית המתורגמת לעברית, בהדרכת פרופ' חנן חבר וד"ר מחמוד כיאל. מכון ואן ליר, ירושלים.
חזרה

פעילויות ותפקידים אחרים

יועצת לרשות הלאומית לתרבות הלאדינו.

חזרה

ראיונות

חזרה

הדרכת תלמידי מחקר*

הדרכה לעבודת מחקר בתואר שני, לימודי תרבות (M.A), האוניברסיטה הפתוחה

הנחיית עבודות סמינריוניות בקורסים:

2011 - "מעברים ומגעים בין תרבויות", M.A בלימודי תרבות, האוניברסיטה הפתוחה.
2011 - "עגנון-"עגונות" ו"עידו ועינם"", המחלקה ללשון, ספרות ואמנויות, האוניברסיטה הפתוחה.
חזרה

הדרכת מנחים באוניברסיטה הפתוחה*

2012 - הנחיית הסדנה למנחים ותיקים: "כותבים את הסיפור האישי-מבט חדש על תהליך ההנחייה", מחלקת הערכה והדרכה.
2010 - 2011 הנחיית הסדנה למנחים ותיקים "על כוחה של מילה-טבואים וגבולות בתהליך ההנחיה", מחלקת הערכה והדרכה.
חזרה

פיתוח ופיתוח דיגיטלי *

 1. יועצת דידקטית בפיתוח הקורס זוגות מיועדים ביצירתו של ש"י עגנון (10301).
 2. פיתוח דיגיטלי של הקורס "עמוס עוז, א"ב יהושע-התחלות", האוניברסיטה הפתוחה (בעבודה).
חזרה

פרוזה

חזרה