דרישות הלימודים לתארים עם התמקדויות דיסציפלינריותקישור לתחום

 

בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה  עם התמקדות בלימודי המזרח-התיכון – מוסלמים, יהודים, נוצריםהערה 1

א.   לפחות 108 נ"זהערה 2 ובהן:

(i)

לפחות 84 נ"ז בלימודי המזרח-התיכוןהערה 3

(ii)

לפחות 24 נ"ז מתקדמותהערה 4

(iii)

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

(vi)

לתואר במדעי הרוח והחברה נדרשות לפחות 18 נ"ז במדעי החברההערה 5


ב.      לימודי המזרח-התיכון: חובה ובחירה –  84 נ"ז

חובה – 60 נ"ז


ר

6

ר

6

ר

6

ר

6

ר

6

ירושלים לדורותיה (10208) או

ר

6

ר

6

ר

6

מ

6

מ

6

יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות (10565) או

מ

6

מ

6

בחירה – 24 נ"ז

(i) היסטוריה כללית (לפחות 12 נ"ז):

(ii) מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים (לפחות 6 נ"ז):

(iii) תולדות עם ישראל (לפחות 6 נ"ז):

ג.       דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במסגרת קורסי החובה המפורטים בסעיף ב.

ד.       הוכחת ידע בערבית

סטודנטים המבקשים ללמוד בתכנית זו חייבים להוכיח ידע בשפה הערבית ברמה מספקת, על-פי אחת הדרכים הבאות:

סיום בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא ערבית

סיום בחינת בגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות לימוד

פטור מלימודי ערבית מאוניברסיטה אחרת

דרישה זו הנה תנאי הכרחי לקבלת מכתב ההתמקדות והיא אינה מעניקה נ"ז.

ה.      דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות, כמפורט בסעיף 11.1:

צבירת נקודות זכות לתואר

הוכחת ידע באנגלית

הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

קורס מרחיב דעתהערה 12

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שימו לב! ההתמקדות הדיסציפלינרית אינה רשומה בתעודת הבוגר. אישור על ההתמקדות ניתן אך ורק במכתב נלווה לאישור הזכאות לתואר.

 

 


הערה 1

על סטודנטים הבוחרים בהתמקדות זאת לפנות לייעוץ לד"ר מוסטפא כבהא.

הערה 2

הקורס אנגלית: רמה A אינו מקנה נקודות זכות. לסטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2006 וצברו בגינו 3 נ"ז, נקודות אלה מהוות חלק ממכסת הנ"ז לתואר, אך אינן נחשבות לנקודות במדעי הרוח או במדעי החברה.

הערה 3

לפי הפירוט בסעיף ב.

הערה 4

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד לשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

הערה 5

בהתאם לדרישות לתואר במדעי הרוח והחברה כמפורט בסעיף 11.3 – תכנית I.

הערה 6

הקורס הינו קורס חובה החל מסמסטר א2008 ואילך. לסטודנטים שלמדו את הקורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (10406) לפני סמסטר א2008, ייחשב הקורס כקורס חובה במקום הקורס המזרח התיכון בימינו ויהיה עליהם להשלים 12 נ"ז נוספות בקורסי הבחירה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים סעיף (בii). השינוי אינו חל על סטודנטים שיש להם תכנית לימודים מאושרת בתוקף.

הערה 7

חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר א2009 ואילך. סטודנטים ותיקים יוכלו לצבור 6 נ"ז פחות בקורסי החובה.

הערה 8

לקורס זה יש תנאי קבלה שאינם חלק מקורסי החובה לתואר הנידון, אך הם מופיעים כקורסי בחירה.

הערה 9

קורס זה עובר שכתוב ועדכון והוראתו הופסקה. בעתיד, יוצע הקורס בגרסה מעודכנת או יוחלף בקורס אחר. סטודנטים שקורס זה כלול בתכנית הלימודים המאושרת שלהם, מתבקשים להחליפו בקורס אחר ולשלוח תכנית לימודים מעודכנת לוועדה לאישור תכניות לימודים.

הערה 10

או הקורס דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20 (10223), שאינו נלמד עוד.

הערה 11

או הקורס דפוסי חברה בישראל (10239), למי שלמד אותו בעבר.

הערה 12

חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר 2008א ואילך ושלומדים לקראת תואר במדעי הרוח.

 

 


 חזרה