דרישות הלימודים לתארים עם התמקדויות דיסציפלינריותקישור לתחום

 

בוגר במדעי הטבע

עם התמקדות בפיסיקה

א.      לפחות 108 נ"זהערה 1 ובהן:

(i)

לפחות 84 נ"ז במדעים, ובכללן –

לפחות 54 נ"ז במדעי הטבע והחיים, ובכללן –

לפחות 42 נ"ז בפיסיקה.הערה 2

(ii)

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים,הערה 3 ובכללן –

לפחות 10 נ"ז מתקדמות בפיסיקההערה 4

(iii)

לא יותר מ-36 נקודות פתיחה

 

ב.      לימודי חובה:

 

ג.       דרישות סמינריוניות

לפחות קורס סמינריוני/סמינר במדעים.הערה 6

 

ד.       דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל  דרישות הלימודים הכלליות, כמפורט בסעיף 11.1 בידיעון זה:

צבירת נקודות זכות לתואר

הוכחת ידע באנגלית

הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

קורס מרחיב דעתהערה 7

 

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

 

שימו לב! ההתמקדות הדיסציפלינרית אינה רשומה בתעודת הבוגר. אישור על ההתמקדות ניתן אך ורק במכתב נלווה לאישור הזכאות לתואר.הערה 8

 

 


הערה 1

הקורס אנגלית: רמה A אינו מקנה נקודות זכות. לסטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר א2006 וצברו בגינו 3 נ"ז, נקודות אלה מהוות חלק ממכסת הנ"ז לתואר, אך אינן נחשבות לנקודות במדעים.

הערה 2

לפי הפירוט בסעיף ב והיתר בבחירה חופשית מתוך הקורסים בפיסיקה.

הערה 3

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד ולשבץ בה את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

הערה 4

10 הנקודות האלה נכללות במכסת 42 נקודות הזכות בפיסיקה הנדרשות בסעיף
א(
i).

הערה 5

הקורס הוא חובה לסטודנטים שצברו פחות מ-85 נ"ז עד סמסטר א2006. הקורס אינו מקנה נ"ז. מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור ממנו.

הערה 6

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 24 הנקודות המתקדמות במדעים הנדרשות בסעיף א(ii).

הערה 7

חובה זו חלה על סטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר 2008א ואילך.

הערה 8

מי שיש לו תכנית לימודים מאושרת בתוקף במדעים  עם התמקדות בפיסיקה יוכל ללמוד לפי התכנית המאושרת.

 

 

 


 חזרה