לדף הבית מדריך לסטודנט לקבלת שירות

other.files other.files אישורים על לימודים

 

*

שכחתי שם משתמש ו/או שכחתי סיסמה אישית

 

סטודנטים קובעים את הסיסמה האישית המאפשרת כניסה למערכות המקוונות, עם ההרשמה המקוונת לאו"פ.
מערכת מתחברים בקלות תשמש את הסטודנטים במצבים של "שכחתי שם משתמש" ו/או "שכחתי סיסמה אישית". שחזור שם המשתמש והגדרה מחדש של הסיסמה האישית ייעשו באמצעות כניסה למערכת
מתחברים בקלות

 

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222 

+ 

מערכת מתחברים בקלות

V+

 

back

 

*

שכחתי קוד אישי למערכת קול האו"פ

 

סטודנטים קובעים את הקוד האישי, המאפשר כניסה למערכת קול האו"פ, עם ההרשמה המקוונת לאו"פ.
אם אין בידי הסטודנטים את הקוד האישי ניתן לקבלו.

 

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההישגים הלימודיים

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

+

מערכת שאילתא

V+

 

back

 

 

 

 

*

בירור לגבי תעודת סטודנט

 

אם תעודת סטודנט לא הגיעה בדואר אל סטודנטים עד השבוע השישי לתחילת

הסמסטר, אפשר לברר פרטים לגבי משלוח התעודה.

התעודה נשלחת לסטודנטים החל מהשבוע החמישי לתחילת הסמסטר.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

V+

 

back

 

*

בקשה להפקת תעודת סטודנט חלופית

 

אפשר לבקש תעודת סטודנט חלופית על-פי קריטריונים המפורטים כאן. הפקת התעודה החלופית כרוכה בתשלום.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההרשמה

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

V+

דואר לגורם המטפל

+

 

back

 

*

קבלת מידע על מצב הפניות לאוניברסיטה הפתוחה

 

אפשר לקבל מידע על מצב הפניות האישיות לאוניברסיטה בנושאים הבאים :

בקשות הרשמה לקורסים, צילום בחינה, ערעור על בחינה, אישור שכר לימוד, הזמנת ערכת אמי"ר ובקשת הרשמה למבחן אמיר"ם.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

 

back

 

 

 

 

 

*

הצעות לשיפור השירות באו"פ

 

אפשר לשלוח הצעות ורעיונות לשיפור השירות באו"פ.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

09-7780617

 


Back Line