לדף הבית מדריך לסטודנט לקבלת שירות

recog recog 1. הרשמה

 

אישור תכניות לימודים

בקשת תדפיס להגשת תכנית לימודים

בירור על תכנית לימודים שהוגשה

שינוי בתכנית לימודים שהוגשה

בירור לגבי שינוי בתכנית לימודים שהוגשה

בקשה ללימוד קורס חיצוני

 

back

 

*בקשת תדפיס להגשת תכנית לימודים note8

אפשר לקבל תדפיס של תכנית הלימודים, הכולל קורסים שהסטודנטים סיימו בהצלחה וקורסים שהסטודנטים לומדים. בקשת תדפיס אחד בסמסטר אינה כרוכה בתשלום.

כל בקשה נוספת כרוכה בתשלום.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההישגים הלימודיים    

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

+V

 

back

 

*בירור על תכנית לימודים שהוגשה

סטודנטים יכולים לברר האם תכנית הלימודים שהגישו נבדקה, והאם אושרה.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההישגים הלימודיים    

דואר לגורם המטפל

+

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

+

שאילתא

+V

 

back

 

*שינוי בתכנית לימודים שהוגשה

אפשר לבקש לשנות תכנית לימודים שהוגשה.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההישגים הלימודיים    

דואר לגורם המטפל

+ 

V

 

back

 

*בירור לגבי שינוי בתכנית לימודים שהוגשה

אפשר לברר האם בקשת השינוי נבדקה והאם אושרה.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההישגים הלימודיים    

דואר לגורם המטפל

+

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

+

שאילתא

+V

 

back

 

*בקשה ללימוד קורס חיצוני

במקרים מסוימים אפשר ללמוד באוניברסיטה אחרת קורס שאינו קיים באו"פ ולקבל בעבורו נקודות זכות. סטודנטים המעוניינים בכך יכולים להגיש בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים. ציון קורס הנלמד באוניברסיטה אחרת במהלך הלימודים באו"פ לא ישוקלל בציון הגמר לתואר.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההישגים הלימודיים     

דואר לגורם המטפל

+

  + V

 

 

 

 


Back Line