כניסה למערכות האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה


הכניסה לכל המערכות זהה:
בשדה שם משתמש,יש להקליד את שם המשתמש. 
בשדה סיסמה, יש להקליד את הסיסמה וללחוץ על הלחצן אישור.
בשדה מספר זהות, יש להקליד את מספר תעודת הזהות. 

לשינוי הסיסמה, יש ללחוץ על שינוי סיסמה.
במסך הנפתח יש להקיש את שם המשתמש ואת הסיסמה הישנה וללחוץ על OK.
בשלב זה ייפתח בפניך מסך שינוי סיסמה, ובו עליך להקיש את הסיסמה הישנה,
את הסיסמה החדשה ושוב את הסיסמה החדשה לאישור.
הסיסמה צריכה להכיל לפחות 8 תווים, ובתוכם לפחות שתי אותיות ושתי ספרות.
יש ללחוץ על שלח לביצוע השינוי. הסיסמה החדשה תהיה תקפה בכל המערכות.
חשוב לזכור את הסיסמה החדשה שבחרת ולא להשאירה במקום גלוי.
אם במשך 30 דקות לא מתבצעת פעולה כלשהי במהלך העבודה במערכות השונות
יבוצע ניתוק משיקולי אבטחה ויהיה צורך בכניסה מחודשת עם סיסמה.
בתום 5 ניסיונות כניסה תוך הקשת סיסמה שגויה, הכניסה תיחסם. 
במקרה כזה יש לפנות למוקד הפניות והמידע 09-7782222 על מנת לקבל סיסמה חדשה.


חזרה