17 באפריל 2009
לסטודנטים שלום,

נציגות המנחים ומרכזי ההוראה הודיעה על השבתת הלימודים החל מיום ראשון, 19 באפריל.

הנהלת האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מו"מ אינטנסיבי ומתמשך עם נציגות סגל ההוראה האקדמי (מרכזים ומנחים). הנהלת האוניברסיטה אינה רואה שום סיבה לנקיטת צעדים ארגוניים בטרם מוצה המו"מ, ובוודאי שלא שביתה על גב הסטודנטים.

הנהלת האוניברסיטה תפעיל את כל מרכזי הלימוד כשיגרה, ותשתדל לאפשר קיום מפגשי הנחיה כסדרם. הנהלת האוניברסיטה תעשה כמיטב יכולתה למזער את הפגיעה בסטודנטים.

בברכה,

הנהלת האוניברסיטה הפתוחה