סמינר מחקרים בפעולה של המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה ושה"ם: מערכות מרובות משתתפים: האתגרים החישוביים של בו-זמניות ושבירת סימטריה

ד"ר לאוניד ברנבוים
יום רביעי י"ג טבת תשע"ז, 11 ינואר 2017 | | דרך האוניברסיטה 1, רעננה    נווט

תכנית

14:00-13:00
ד"ר לאוניד ברנבוים, המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה הפתוחה מערכות מרובות משתתפים: האתגרים החישוביים של בו-זמניות ושבירת סימטריה