חדשנות בטכנולוגיות למידה

אימוץ והטמעת כלים חדשים

אימוץ כלים טכנולוגים ושיטות לימוד חדשות נעשה במרכז שהם בצורה שיטתית ולאורך כל השנה.  התהליך כולל כמה שלבים:
 

1. זיהוי צרכים אקדמיים ומינהלתיים או זיהוי מגמות טכנולוגיות
2. גיבוש רשימת כלים וקריטריונים להשוואה 
3. ניסוי בהיקף מצומצם
4. מחקר הערכה
5. GO NO GO
6. הטמעה מערכתית ​

פרויקטים חדשניים וניסויים

אנוטו - אינטראקציה של משתמשים עם סרטוני וידאו

אנוטו ​(Annotoהינו כלי ייחודי המאפשר למשתמשים ליצר אינטראקציה עם תוכן וידאו. הכלי מאפשר למשתמשים, סטודנטים של האו"פ, לכתוב הערות אישיות על גבי ציר הזמן של הוידאו, וכך ליצור לעצמם מעין מחברת אישית שרק הם רואים אותה. בנוסף לכך, מוזמנים הסטודנטים (בחלק מהקורסים) להעלות גם הערות שיתופיות או להגיב להערות שיתופיות של אחרים, וכך למעשה לקיים רב שיח על ההרצאות המצולמות.  
אנוטו שולב באתרי הקורסים במסגרת ניסוי שהחל בסמסטר 2017ב והתפתח בהדרגה במספר קורסים. בעקבות משוב חיובי שהתקבל מהמשתמשים, הכלי שודרג והחל מסמסטר 2018א הוא מוטמע בכל אתרי הקורסים שיש בהם סרטוני וידאו.
רכיב של הערות אישיות הוטמע בכל הקורסים, בעוד שהרכיב של הערות שיתופיות הוטמע ב- 30 קורסים ועדין מוגדר במסגרת ניסוי.