חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (128)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' בנימין נויברגר המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר אמריטוס 09-7781704
פרופ' יורם קירש המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר אמריטוס 09-7781776
פרופ' בת-ציון קלורמן-עראקי המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר אמריטה 09-7785907
פרופ' ראובן אביב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781226
ד"ר יעל אנוך המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781720    
פרופ' צפורה ארליך המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781253
פרופ' רות בייט-מרום המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781465
פרופ' אביעד בר-חיים המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר בגמלאות 02-6773325
פרופ' אביבה גבע המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781935
פרופ' שמעונה גינצבורג המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר בגמלאות 02-6773330