חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (127)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' תמר הרמן המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון 09-7782013
פרופ' מטילדה מאיר המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון 09-7781214
ד"ר יעל מונק המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781985
ד"ר אלעד פארן המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7781856
ד"ר ערן פישר המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר ראש תחום, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781742
ד"ר עידו לויתן המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781316
ד"ר אריה נחמיאס המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני 09-7781876
פרופ' ענבל עופר המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש תכנית - תואר שני 09-7781382
פרופ' יורם עשת המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781471
ד"ר נורית קירש המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר ראש תכנית - תואר שני 09-7781758