חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (128)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' יהודית גל-עזר המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר אמריטה 09-7782244
פרופ' יצחק דותן המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר אמריטוס 09-7781128
פרופ' אביבה חלמיש הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה סגל אקדמי בכיר אמריטה 09-7781383
פרופ' אביבה חלמיש המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר אמריטה 09-7781383
פרופ' אלי לוין המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר אמריטוס 09-7781429
פרופ' אורה לימור המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר אמריטה 09-7781191
פרופ' בנימין נויברגר המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר אמריטוס 09-7781704
פרופ' יורם קירש המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר אמריטוס 09-7781776
פרופ' בת-ציון קלורמן-עראקי המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר אמריטה 09-7785907
פרופ' ראובן אביב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781226