לתשומת לבכם,
 
האוניברסיטה הפתוחה חוזרת לשגרה, מפגשי הלימוד באזור הדרום יתקיימו כסדרם.
 
בברכה,
האוניברסיטה הפתוחה